UDELEŽENCI 8. LITERARNEGA NATEČAJA NA DOMOLJUBNI EKSKURZIJI

Mlade avtorice in avtorje, ki so  v svojih literarnih prispevkih pisali o dogodkih iz osamosvojitvene vojne na območju občin Idrija in Cerkno in z njimi sodelovali na letošnjem osmem literarnem natečaju ter njihove mentorje,  so  veterani vojne za Slovenijo iz Območnega združenja Idrija  Cerkno,  v sredo 15. maja popeljali na domoljubno ekskurzijo.

 

Udeleženci domoljubne ekskurzije iz osnovnih šol  Cerkno, Črni vrh nad Idrijo, Idrija in Spodnja Idrija so obiskali Park vojaške zgodovine v Pivki in si ogledali razstavljene eksponate, zlasti oklepna vozila, artilerijska orožja, letala in helikopterje ter na koncu še podmornico.

 

Posebno pozornost so namenili predstavitvi dogajanja v nekdanji Jugoslaviji ter procesov, ki so se odvijali v Sloveniji in so pripeljali do demokratičnih sprememb ter osamosvojitve Slovenije. Temu pa je sledila osamosvojitvena vojna, v kateri sta se Teritorialna obramba in slovenska Policija zoperstavili Jugoslovanski ljudski armadi, ki je bila kljub vojaški premoči poražena in se je morala v oktobru leta 1991 iz Slovenije umakniti. S tem dejanjem je Slovenija uveljavila dejansko suverenost na svojem celotnem ozemlju. Začela pa so se prizadevanje za mednarodno priznanje novo nastale države.

Izbor najboljših prispevkov literarnega natečaja so organizatorji predstavili na zaključni svečanosti, ki je  25. aprila potekala  v Osnovni šili Črni Vrh nad Idrijo. Vse na natečaj prispele prispevke,  pa so veterani objavili  tudi v posebnem zborniku.

MARTA JORDAN IZ OZ VVS IDRIJA CERKNO JE ABSOLUTNA ZMAGOVALKA STRELSKE TEKME V TOLMINSKEM LOMU

Na strelišču Strelskega športnega društva Most v Tolminskem Lomu je 11. maja potekala veteranska tekma v streljanju s pištolo 9 x 19. Organizator tradicionalne tekme je OZ VVS Gornje Posočje ob strokovni asistenci članov Strelskega društva Most.
Tekmovanja so se udeležili veterani iz Območnih združenj VVS Gornje Posočje, Kanal,  Idrija-Cerkno DV Sever SP pododbor Tolmin in Strelskega društva Most. Vseh strelcev je bilo preko trideset. Iz Idrije so se tekmovanja udeležili: Marta in Boris Jordan, Ivo Banič, Drago Feltrin in Jože Erjavec.

Tekmovanje je je bilo ekipno. Tri članske ekipe, ki so bile lahko mešana Ž/M. Rezultat vsakega udeleženca se je štel tudi za posamezno uvrstitev. Streljalo se je na dveh poljih na različne silhuete tarč in različnih oddaljenosti od strelske linije. V prvem polju so strelci imeli na voljo deset, za drugo polje pa petnajst nabojev. Točkovalo se je število oborjenih silhuet, zadetki v poljih ležečih tarč in število doseženih krogov na zadnji pištolski tarči.

Ko so strelski sodniki opravili svoje delo je rezultate  tekmovanja razglasil predsednik OZ VVS Gornje Posočje Iztok Uršič.

 

 

V ekipni tekmi so bili doseženi naslednji rezultati:
1. mesto  ekipa Bovec
2. mesto ekipa Idrija
3. mesto ekipa Sever pododbor Tolmin
4. mesto ekipa SŠD Most
5. mesto ekipa Kobarid

 

Absolutna zmagovalka med vsemi udeleženci je bila Marta Jordan iz OZ VVS Idrija-Cerkno. Drugo mesto je dosegel Renato Žagar iz OZ VVS Gornje Posočje, tretje mesto pa Bogdan Vončina DV Sever pododbor Tolmin.

Po razglasitvi rezultatov je organizator udeležence pogostil z domačimi dobrotami.
Čestitamo vodji tekmovanja Radku Podgornik in organizatorju OZ VVS Gornje Posočje za  odlično organizacijo tekme in gostoljubnost.

Jože Erjavec

ŽUPAN OBČINE CERKNO SPREJEL PREDSEDNIKA IN PODPREDSEDNIKA OZ VVS IDRIJA CERKNO

Župan Občine Cerkno Gašper Uršič je v četrtek 9.5.2019, na predstavitvenem razgovoru, na katerem je sodeloval tudi podžupan Domen Uršič, gostil novo vodstvo OZ VVS Idrija Cerkno.
Predsednik Marijan Platiše in podpredsednik Marjan Rupniki sta gostitelju predstavila delovanje  območnega združenja, njihov program dela ter  zamisli in predloge glede nadaljnjega sodelovanja z lokalno skupnostjo.
V razgovoru so se prisotni zlasti dotaknili tistih programskih točk, ki se nanašajo na  delovanje Območnega združenja na območju Občine Cerkno, kot so: skorajšnji »pohod po Barikadah« združen s srečanjem nekdanjih pripadnikov cerkljanske čete TO Idrija na Kladju, postavitev spominskega obeležja tajnemu skladišču rožja in streliva TO Idrija na stavbi nekdanje Pekarije v Cerknem, literarnega natečaja na temo osamosvojitvene vojne za osnovnošolce ter izdaja Zbornika o  razvoju in delovanju TO Idrija v obdobju osamosvajanja Slovenije.
Z obeh strani je bila izražena želja po tvornem sodelovanju  pri organizaciji dogodkov in  izvajanju aktivnostih katerih namen je ohranjanje spoštljivega spomina na dogodke iz časa osamosvajanja Slovenije.
Kot doslej, pa bo po zagotovilu župana,  Občina Cerkno  delovanje Območnega združenja tudi finančno podpirala.

VABLJENI NA POHOD PO BARIKADAH IN SREČANJE PRIPADNIKOV ČETE TO CERKNO

“Pohod po barikadah« je aktivnost s katero veterani vojne za Slovenijo in drugi udeleženci,  ohranjamo spomin na bojne aktivnosti, v katerih so pripadniki različnih enot Teritorialne obrambe Idrija nadzirali promet na  glavnih komunikacijah preko občine Idrija.  Njihova naloga je bila  postaviti  in varovati  cestne barikade ter nadzirati in preprečiti morebitne premike  enot JLA po komunikacijah.

Z letošnjim pohodom, ki bo v soboto 18.5.2019, se bomo spomnili priprav in varovanju cestne barikade na Kladju, ki so ga izvajali pripadniki  Cerkljanske čete Teritorialne obrambe Idrija.
Pohod pa bomo združili  tudi z drugim srečanjem nekdanjih pripadnikov 85. samostojne čete Teritorialne obrambe Cerkno.

PROGRAM PRIREDITVE:

1. POHOD PO BARIKADAH:

Cerkno (trg pred barom Gabrijel) ob 9.00 uri:  odhod pohodne kolone proti Kladju. Pohodna kolona bo hodila po trasi  skozi Cigunco v Gopalše, mimo Sluga  in naprej  do lokacije barikade.
Pohodniki bodo  okoli 10,30 ure prispeli  na lokacijo (križišče pod Kladjem) kjer je bila  med osamosvojitveno vojno cestna  postavljena barikada na cesti Cerkno –Škofja Loka.

Lokacija barikade ob 10,45 uri ogled lokacije barikade in seznanitev z aktivnostmi pri postavitvi in varovanju barikade, o čemer bo spregovoril Darko Svetičič, poveljnik voda Cerkljanske čete, ki je varoval barikado
Po končani predstavitvi pohodniki in ostali udeleženci nadaljujejo pot mimo Ratovža  proti Kladjem.

2. SREČANJE NEKDANJIH PRIPADNIKOV CERKLJANSKE ČETE TERITORIALNE OBRAMBE:

Kladje (na prireditvenem prostoru v objektu »Podmornica« – nekdanja vojašnica JLA):
– od 12,30 do 13,30 ure,  kosilo za vse udeležence srečanja.
Kosilo bo  pripravljeno za pohodnike in za vse ostale, ki se bodo udeležili samo srečanja teritorialcev
– ob 13,30 do 14,00 ure,  krajša spominska slovesnost posvečena obuditvi spomina na dejavnost Cerkljanske čete TO Idrija v osamosvojitveni vojni.
Na slovesnosti bosta spregovorila: Marijan Platiše, predsednik OZ VVS Idrija Cerkno in Janez Vončina, nekdanji politkomisar Cerkljanske čete TO
– priložnostni kulturni program (sodeluje  Pavel Magajne – harmonika in nagrajeni članek literarnega natečaja)
– od 14,00 ure dalje, prijateljsko druženje udeležencev srečanja.

Celoten program bomo izvedli ob vsakem vremenu. Zaradi organizacije prehrane vas vabimo, da svojo prisotnost  na srečanju, najkasneje do 15.5.2019,  najavite Franciju Ferjančič na e- mail franci.ferjancic@siol.net  ali GSM 041- 475 312

Vaša udeležba bo dala srečanju še poseben pomen, zato vljudno vabljeni v čim večjem številu!

V SREDO POPOLDAN ZAČNE Z DELOM ČLANSKA PISARNA OZ VVS

V sredo 8.5.2019  začne delovati članska pisarna OZ VVS Idrija Cerkno.
Članska pisarna deluje na sedežu Območnega združenja: Vojkova ulica 2a, 5280 Idrija (pisarna v prvem nadstropju gasilskega doma Idrija).
Uradne ure v članski pisarni OZ VVS Idrija Cerkno so vsako prvo sredo  v mesecu od 16. do 18. ure.
Če pade na  to sredo praznik, je članska pisarna odprta naslednjo sredo.
Članska pisarna OZ VVS je namenjena predvsem pogovoru vodstva  s člani območnega združenja o aktivnostih združenja,  o pridobivanju statusa in uveljavljanju pravic vojnega veterana ter o drugih vprašanjih o katerih bi se veterani  ali drugi občani iz občin Idrija in Cerkno želeli pogovoriti s predstavniki območnega združenja.

Na dan uradnih ur bo v članski pisarni vedno prisoten eden izmed članov predsedstva OZ VVS.

RAZPOPRED DEŽURSTVA V ČLANSKI PISARNI OZVVS IDRIJA CERKNO:

Datum in ura                            Dežurni
08.05.2019 od 16 do 18 ure    Čuk Vojko
05.06.2019 od 16 do 18 ure    Erjavec Jože
03.07.2019 od 16 do 18 ure    Ferjančič Franci
07.08.2019 od 16 do 18 ure    Kržišnik Lenca
04.09.2019 od 16 do 18 ure    Mikuž Marko
03.10.2019 od 16 do 18 ure    Mlakar Cveto
06.11.2019 od 16 do 18 ure    Platiše Marijan
04.12.2019 od 16 do 18 ure    Rupnik Marjan

Koordinator članske pisarne je podpredsednik OZ VVS  Marjan Rupnik.

Vabljeni na obisk in pogovor!