SKUPNA IZJAVA VOJNIH VETERANOV 1991 OB PREGONU DIJAKOV, KI SO MIRNO IN Z UPOŠTEVANJEM HIGIENSKIH PRAVIL PROTI ŠIRJENJU OKUŽB PROTESTIRALI ZA VRNITEV V ŠOLO

Obsojamo!
Obsojamo, glasno in javno, ker je molk najbolj strahopetna oblika strinjanja.
Obsojamo, ker pravo in pravičnost nista več sopomenki v državi, za katero smo se borili in verjeli, da zaradi izrečenega ne bo nihče in nikoli od nikogar preganjan. Še najmanj pa dijaki, ki bi radi v šolo, ker se zavedajo, da je le znanje temelj osebnega in družbenega razvoja. Dijaki so na protestih, z upoštevanjem vseh priporočil proti širjenju virusa, dokazali svoj razum, odgovornost in aktivno državljansko držo v časih, ko je konformizem temeljni problem naše demokracije.
Obsojamo z zavestjo, da je argumentirana, spoštljiva in javna kritika oblasti temelj demokracije in ker sta državljanski pogum in pokončna drža ustvarila to državo.
Obsojamo dejanja oblasti nad mirnimi protestniki, ker so se med vladanjem v imenu ljudstva in strahovlado nad ljudstvom, s tem dejanjem nevarno približali slednjemu.
Obsojamo, s čisto vestjo, ker smo v boju in miru dokazali, da zmoremo preseči vse svetovno nazorske delitve v veri, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo in v prepričanju, da zastopniška demokracija tega ne sme nikoli pozabiti ter da oblast, ki jo pooseblja vlada, ravno zaradi tega ni in ne sme biti absolutna.
In na koncu, obsojamo, ker se veterani, navkljub letom, ki jih nosimo, do obisti zavedamo, da imajo mladi pravico biti kritični, saj sta prihodnost in svet njihovi.

Zveza veteranov vojne za Slovenijo
Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Zveza društev in klubov Moris

 

IZVEDBA LETOŠNJIH AKTIVNOSTI OZ VVS BO ODVISNA OD EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER

V sedanjih razmerah so zaradi omejitvenih ukrepov za zajezitev epidemije Covid 19, javna zbiranja, druženja in druge aktivnosti Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, skorajda onemogočene. Tudi letnega zbora članov združenja, v spomladanskem času verjetno ne bo možno izpeljati.
Zato je predsednik članicam in članom po običajni pošti poslal pismo. Z njim je želel članstvo obvesti o delovanju združenja v sedanjih razmerah ter o načrtu aktivnosti Območnega združenja v letu 2021.
Izvedba načrtovanih dogodkov in aktivnosti bo še vedno v veliki meri odvisna od epidemioloških razmer in omejevalnih ukrepov za zajezitev epidemije Covid 19, katerim se bo združenje hote ali nehote moralo prilagajati.
Pismo veterankam in veteranom OZ VVS Idrija Cerkno lahko preberete v naslednji datoteki Pismo veteranom

SPOMINSKA PRIREDITEV »PARTIZANSKE SMUČINE CERKNO ’45« MORA OSTATI TUDI V PRIHODNJE

V soboto 20.2.2021 je ob upoštevanju epidemioloških ukrepov, na smučišču Smučarskega centra Cerkno, potekala simbolična otvoritev letošnjih spominskih smučarskih tekem »Partizanske smučine Cerkno ’45«, v okviru katerih poteka tudi vsakoletno prvenstvo veteranov vojne za Slovenijo v veleslalomu.

 

Otvoritev je bila le simbolična, ker so zaradi epidemioloških razmer in ukrepov za omejevanje epidemije Covid 19, organizatorji izvedbo letošnjih spominskih smučarskih tekem »Partizanske smučine Cerkno ’45« odpovedali.

Program so izvedli v prisotnosti praporščakov, članov organizacijskega odbora ter predstavnikov

veteranskih in domoljubnih organizacij, med njimi Mitje Jankoviča generalnega sekretarja Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Antona Pozveka generalnega sekretarja Policijskega veteranskega združenja Sever in Stanka Dužiča regijskega koordinatorja Zveze slovenskih častnikov.

 

Po intoniranju državne himne in napovedi voditeljice programa Damjane Peternelj, je le peščico udeležencev najprej pozdravil predsednik organizacijskega odbora Miha Butara. Nato pa je udeležence nagovoril župan občine Cerkno Gašper Uršič.

 

 

Oba govornika sta poudarila, da so spominske smučarske tekme »Partizanske smučine Cerkno ’45« tradicionalne in zelo priljubljene po celi Sloveniji, zato se morajo ohraniti. Izrazila sta prepričanje, da bodo organizatorji po utečenem programu  prihodnje leto pripravili in izpeljali že 45 spominske smučarske tekme.

 

Župan občine Cerkno Gašper Uršič je spominske tekme tudi simbolično odprl in na progo pospremil Novaške lok smučarje, s čemer je bil simbolični dogodek tudi zaključen.

POROČILO O DELU OZ VVS IDRIJA CERKNO V LETU 2020

Leto 2020 je bilo zaradi razmer povezanih s krizo Covid 19 zelo nenavadno. Za posameznike- za ljudi in za družbo kot celoto je bilo težko! Strah pred boleznijo in posledicami korona krize, omejevalni ukrepi, skrb za šolanje otrok doma, neprestane zdrahe na političnem polju in drsenje v avtokracijo, pa so med ljudi sejale nezaupanje, nezadovoljstvo in malodušje. Omejevalni ukrepi so terjali neprestano prilagajanje (prelaganje, odpovedovanje, nadomeščanje…) naših načrtovanih aktivnosti, kar izkazuje tudi to poročilo. V takih razmerah ni lahko biti uspešen.
Za razliko od leta 2019, smo v OZ VVS Idrija Cerkno izpeljali manj aktivnosti kot smo jih načrtovali na začetku leta 2020 in celo ne vseh tistih, za katerih izpeljavo smo se dogovorili v spremenjenem letnem načrtu, sprejetem na zboru članov v septembru.
Uspelo pa nam je realizirati vsaj naše tradicionalne aktivnosti kot so: veteransko prvenstvo v veleslalomu, literarni natečaj za osnovnošolce , dvig zastave v počastitev Dneva državnosti, strelsko tekmovanje z MK puško in pohod po poteh enot TO. Izpeljali smo prvo fazo ureditve spominskega parka osamosvojitve Slovenije. Zaradi opravljenega dela nam še uspeva ohranjati ugled in vpliv naše organizacije v lokalnem okolju. Nismo pa uspeli pripraviti nobenega odmevnejšega dogodka, z nekim presežkom, ki bi bil zanimiv tudi za novinarje in bi bil odmevnejši v širši javnosti. Opisane razmere nam tega niso dopuščale in zaradi tega ne kipim od zadovoljstva!
Ocenjujem, da v primerjavi s sorodnimi organizacijami v letu 2020 sicer nismo nazadovali, napredovali pa žal tudi nismo. Financiranje dejavnosti nam še nekako teče.
Kljub dogovorom pa nam ni uspelo bistveno povečati števila članov in zlasti nad tem se moramo resno zamisliti! Skrb zbuja tudi dejstvo, da so v poročilu opisane aktivnosti v velikem delu le prispevek manjše skupine prizadevnih članic in članov, ki neumorno delajo v našem združenju in katerim gre velika zahvala za vztrajnost, prizadevnost in opravljeno delo. Ni daleč dan, ko se bodo ti ljudje utrudili in bodo odnehali. Sprašujem se kaj bo z delom našega združenja potem? To me zelo skrbi.
Poročilo zaključujem za zahvalo veterankam in veteranom ter ostalim sodelujočim za sodelovanje in za opravljeno delo, ponovno pa tudi z vabilom, da se v čim večjem številu vključite v aktivno delo združenja, prevzamete kakšno nalogo, odgovornost in tudi kakšno funkcijo v organih. Ne pozabite, da društvo stoji in pade na članicah in članih! Skupaj bomo močnejši in uspešnejši pri uresničevanju našega poslanstva in pri prenašanju vrednot s katerimi smo odšli v vojno za samostojno in demokratično Slovenijo.
Celotno poročilo o delu OZ VVS v letu 2020 si preberite v datoteki Poročilo o delu OZ VVS v letu 2020-4.2.2021

SIMBOLIČNA OTVORITEV 44 »PARTIZANSKIH SMUČIN CERKNO ’45«

Zaradi epidemioloških razmer in sprejetih omejevalnih ukrepov NIJZ ter Vlade Republike Slovenije, so organizatorji odpovedali letošnje 44 spominske smučarske tekme »Partizanske smučine Cerkno ’45«, v okviru katerih bi potekalo tudi 17 prvenstvo veteranov vojne za Slovenijo v veleslalomu.

Prireditev je tradicionalna, zato mora ostati tudi vnaprej in jo bodo organizatorji izpeljali v naslednjem letu, januarja 2022.

 

V soboto 20. 2. 2021 ob 11.00 uri bodo na smučišču SC Cerkno v prisotnosti praporščakov, članov organizacijskega odbora in predstavnikov domoljubnih in veteranskih organizacij, uprizorili »simbolično otvoritev in start tekmovanja«.

 

Program simbolične otvoritve in starta tekmovanja:
10.50 – 10.00 Zbiranje na startnem mestu
11.00 – 11.02 Državna himna Republike Slovenije
11.03 – 11.05 Uvodne besede voditeljice programa Damjane Peternelj
11.03 – 11.06 Pozdravni nagovor preds. OO »PS Cerkno 45« polkovnika Mihe Butara
11.06 – 11.09 Povezovalne besede voditeljice programa Damjane Peternelj
11.09 – 11.15 Slavnostni nagovor in otvoritev tekmovanja, župan občine Cerkno Gašper Uršič
11.15 – 11.17 Simbolični start, spusti »Novaškega lok smučarja« po progi.

Dogodek bo potekal ob upoštevanju omejevalnih ukrepov in navodil NIJZ za omejevanje okužbe.