MLADINSKI TABOR DOMOVINA IN DOMOLJUBJE

Veterani Območnega združenja VVS Idrija – Cerkno smo si v programu za leto 2015 zadali tudi organizacijo tabora za mlade na temo: Domovina in domoljubje. Programa letos nismo izvedli iz več vzrokov, eden glavnih je bil, da nismo imeli izdelanega programa in finančnega pokritja za to akcijo. V prihodnjem letu se nameravamo izpeljavi tega projekta bolj posvetiti in ga tudi realizirati. Obračamo se na vse vabljene,da se udeležite pripravljalnega sestanka, ki bo v Osnovni šoli Cerkno v ponedeljek 30.11.2015 ob 18 uri, v zbornici predmetne stopnje,Na tem (prvem)  sestanku bomo osmislili ideje o organizaciji in izvedbi mladinskega tabora ter z z vašimi predlogi sestaviti osnutek programa poteka mladinskega tabora.Veteranski pozdrav!!Marko Mikužpredsednik OZ VVS Idrija CerknoVabljeni: Milan KoželjMitja Dežela  Domen UršičRoman EberlincNace BreitenbergerSamo BevkEmil VelikonjaVlado SedejMarijan PlatišaMilena KržišnikDarko MavričFranci Ferjančič