PRIPRAVE NA ORGANIZACIJO MLADINSKEGA TABORA V CERKNEM

Sklicujem drugo sejo pripravljalnega odbora za organizacijo mladinskega tabora na temo: Domovina in domoljubje. Sestanek bo potekal v Osnovni šoli Cerkno, v četrtek, 21.1.2016 ob 10 uri.Na sestanku bomo obravnavali naslednje teme:1.Pripombe in pobude na osnutek zasnove projekta2.Plan stroškov in predvideni viri finansiranja3.RaznoNa prvem sestanku pripravljalnega odbora je bilo dogovorjeno naslednje:• Mladinski tabor bo potekal v  CŠOD v Cerkno• Predviden je za učence od 7. do 9. razreda• G. Domen Uršič pripravi osnutek programa projekta v trajanju treh dni  (osnutek je priložen). Njemu se pošljejo tudi pobude in pripombe na program• G. Samo Bevk  pripravi srečanje s predstavniki ministrstev za šolstvo in za obrambo.Veteranski pozdrav!!Marko Mikužpredsednik OZ VVS Idrija