PLAN DELA OZ VVS IDRIJA CERKNO ZA LETO 2016

Predsedstvo OZ VVS Idrija Cerkno zboru članov predlaga v potrditev Plan dela združenja za leto 2016.Plan dela si lahko preberete v priloženi tabeli:
/data/files/2016_plan_dela.pdf
Marko Mikuž, predsednik