VABILO NA LETNI ZBOR ČLANOV OZ VVS IDRIJA CERKNO

Vabimo vas na redni letni zbor članov OZ VVS Idrija – Cerkno, ki bo soboto 19 3. 2016 ob 17 uri v restavraciji Nebesa družbe Kolektor na Vojkovi ulici 10 v Idriji.DNEVNI RED:1. Ugotovitev sklepčnosti.2. Sprejem dnevnega reda zbora3. Izvolitev organov delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev.4. Obravnava in sprejem: – poročila predsedstva o delu v letu 2015- finančno poročilo za leto 2015- poročilo nadzornega odbora- poročilo častnega rasodišča5. Obravnava in sprejem: – plana  dela za leto 2016- finančnega plana 20166. Svečana podelitev priznanj.7. Razno Gradivo za občni zbor je objavljeno na spletni strani OZ VVS Idrija  – Cerkno, nekaj izvodov bo na voljo pred občnim zborom v restavraciji Nebesa družbe Kolektor.Po  zaključku bomo nadaljevali s prijetnim druženjem. Veteranski pozdrav!!Marko Mikuž, predsednik