POSVET O DELOVANJU TO IDRIJA V PROCESU OSAMOSVAJANJA SLOVENIJE

Včeraj, 4. maja 2016, ob 19. uri je v dvorani Mestne knjižnice in čitalnice Idrija potekal zelo dobro obiskan posvet o delovanju Teritorialne obrambe Idrija v procesu osamosvajanja Slovenije, ki sta ga pripravila  Mestna knjižnica in čitalnica Idrija in  Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija-CerknoUvodoma sta prisotne pozdravila predstavnica gostiteljica in predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno Marko Mikuž, ki je bil tudi  sam aktiven udeleženec osamosvojitvene vojne. Predavanje je pripravil in vodil Marijan Platiše, ki je bil  v času osamosvajanja  Slovenije  v Občinskem TO Idrija in v Območnem štabu TO Tolmin,  pomočnik komandanta za obveščevalne zadeve.Zanimivo, podkrepljeno z bogatim dokumentarnim gradivom, je predstavil  razvoj in delovanje Teritorialne obrambe Idrija od  ustanovitve  do konca vojne za Slovenijo. Razvoj in delovanje Teritorialne obrambe Idrija je predstavil skozi štiri časovna obdobja in sicer:- Delovanje TO Idrija od ustanovitve do razorožitve – obdobje od leta 1969  do 17. 5. 1990 – Delovanje TO Idrija od razorožitve do mobilizacije enot  –  obdobje  od  17. 5. 1990  do 24. 6. 1991  – Delovanje  TO Idrija pod  neposrednim poveljstvom 63. Obm ŠTO Tolmin – obdobje od  24.6.1991 do 4.7.1991 in – Delovanje enot TO Idrija pod poveljstvom »neformalnega« OŠTO Idrija – obdobje od  4.7.1991 do 21.7.1991.Udeležence je najbolj pritegnilo  dogajanje v obdobju od razorožitve TO  do mobilizacije enot, ter potek vojne in vojnih operacij, ki so jih v osamosvojitveni vojni  na idrijsko-cerkljanskem območju izvajale enote TO. V razpravi, ki se je se razvila, so sodelovali  takratni poveljniki nekaterih enot.  Potek vojaških akcij  Jurišnega odreda je predstavil tedanji komandant Vlado Sedej , delovanje samostojne čete TO Idrija njen komandir Vojko Čuk, delovanje Voda za protidiverzantsko delovanje pa njegov komandir Peter Poljanec. Seveda se v predstavitvi in razpravi  niso ognili  osvetljevanju vzrokov  in posledic eksplozije skladišča orožja in razstreliva v skladišču JLA v Črnem Vrhu nad Idrijo. Eksplozija, katero so z zažigom skladišča povzročili pripadniki JLA, je povzročila  precejšnjo materialno škodo v vasi, velik moralni udarec TO Idrija, na srečo pa ni terjala človeških življenj.Ena od značilnosti  v delovanju Teritorialne obrambe Idrija je bilo tudi  formiranje Jurišnega odreda četne sestave iz pripadnikov  nekdanjega Partizanskega bataljona. Pripadniki tega bataljona so bili v rezervni sestavi JLA, vendar so se samoiniciativno organizirali in pristopili v TO. Ta enota je v obdobju od 7.7. do 13.7.1991, pri izvajanju bojnih nalog na bojnih položajih  zamenjala  enote TO Idrija. Delovanje te enote  so predstavili takratni komandant Aleksander Carli, ter komandirja  Marijan Rupnik in Rajko Gostiša. O svojih spominih in stališčih o delovanju TO je spregovoril tudi Roman Medved iz OZ VVS Zgornje Posočje, ki je bil v času osamosvojitvene vojne član Območnega štaba TO Tolmin.Četudi je posvet trajal več kot dve uri, udeležencem ni zmanjkalo  pozornosti in interesa  za obujanje spominov na dogodke iz osamosvojitvene vojne,  zato so se v velikem številu zadržali še na prijateljskem druženju, ki je sledilo po zaključku posveta.