MLADINSKI TABOR, CERKNO 2016

Center šolskih in obšolskih dejavnosti Cerkno, na pobudo in v sodelovanju z  OZ VVS Idrija Cerkno letos prvič organizira program domoljubne vzgoje (mladinski tabor) na temo: TU SEM DOMA – RAZISKUJEM SVOJ DOM IN SVET OKROG SEBE

Tabor bo potekal od nedelje 3. do petka 8.7.2016 v Cerknem in njegovi okolici.  Program je pritegnil precej pozornosti, saj so zasedena vsa razpisana mesta. Program udeležencem dejansko  nudi aktivne počitnice, saj bo njihov delavnik trajal vsak dan od 7,30. do 22. ure z eno in pol urnim opoldanskim odmorom za kosilo in odmor. Udeleženci bodo spoznavali pomen in metode skupinskega raziskovalnega projektnega dela, spoznavali zgodovinske, kulturne in geografske posebnosti Cerkljanske, Slovenije in širše okolice, skušali bodo razumeti pomen aktivnega državljanstva in sooblikovanja skupnosti. V sklopu športnih aktivnosti bodo spoznavali pomen zdravega odnosa do športa in skrb za svoje telo. Med drugim bodo obravnavali naslednje teme:

1. TUKAJ IN ZDAJ
Udeleženci prepoznajo manjše in večje človeške skupnosti: v šoli, naselju, občini, državi, Spoznajo različne razloge za združevanje oziroma zgodovinske izvore skupnosti. Spoznavajo razlike med člani skupnosti: osebnostne, socialne, narodnostne, verske in druge razlike, Skozi socialne igre  pa spoznajo, da tudi sami tvorijo določeno skupnost in so del nje.

2. ZGODOVINSKI FOTOLOV
Udeleženci spoznavajo zgodovinske stavbe in osebnosti, ki so zaznamovale 19. in 20. stoletje v Cerknem, dobijo tudi prvi stik z narečjem. S pomočjo fotografij iščejo zgodovinske stavbe in osebnosti, ki so zaznamovale Cerkljansko, evalvacija fotolova.

3. MEJA NA DRUGI STRANI
Udeleženci primerjajo  glavne značilnosti vojn najnovejšega obdobja (prva svetovna vojna, državljanske vojne, druga svetovna vojna, hladna vojna, osamosvojitvena vojna), primerjajo značilnosti osvobodilnih gibanj, analizirajo pojav sodobnega terorizma. Spoznavajo vlogo Cerknega kot obmejnega mesta v času italijanske okupacije in pomen meje.

4. MOJA LOKALNA SKUPNOST
Udeleženci spoznajo  občino Cerkno  in njeno delovanje. Nosilce oblasti v občini – kako so bili izbrani, o čem odločajo.

5. LAUFARIJA – SLOVENSKI DOSEŽKI IN POSEBNOSTI
Udeleženci spoznajo pomen ohranjanja tradicionalnih etnoloških (pustnih)  običajev, spoznajo vsebino in način izvedbe pustne tradicije v Cerknem.  Udeleženci obiščejo »laufarijo«, spoznavajo se z različnimi vlogami posameznih likov,

6. ZNAJDEM SE V MESTU IN NARAVI (ORIENTACIJA)
Udeleženec spozna čemu so namenjeni  zemljevidi. Spozna različne vrste skic in zemljevidov spozna orientacijski tek, bere različne zemljevide s pomočjo legende, se zna orientirati ob zemljevidu.

7. TU SEM DOMA
Udeleženci pridobijo osnovna spoznanja o nastanku Republike Slovenije, seznanijo se z značilnostmi in zgradbo države, spoznajo pomen simbolov in praznikov države Slovenije, razvijejo sposobnost razlikovanja med narodno in državljansko identiteto, razvijajo pozitiven odnos do svoje državljanske skupnosti, razumejo pomen državljanstva za posameznika (primer oseb brez državljanstva). Kaj pomeni narodna pripadnost, državljanstvo, patriotizem.

8. IZLET V ŠEBRELJE IN DIVJE BABE
V vasi  Šebrelje, ki nudi prelep razgled po območju Občine Cerkno bodo udeleženci poleg splošne orientacije v prostoru spoznali lokacije  utrdb iz 1. svetovne vojne, informacije o tem, kje je bila meja med vojnama in o dogodkih ki so se tu odvijali v 2. svetovni vojni. Poudarek pa bo predvsem dan dogajanjem  med osamosvojitveno vojno na Idrijskem in Cerkljanskem.  Nazadnje pa si bodo udeleženci ogledali še arheološko nahajališče Divje babe.