USPEŠNO KONČAN PETI LITERARNI NATEČAJ

Petindvajset let mineva od razglasitve samostojne neodvisne republike Slovenije in njene osamosvojitvene vojne. Pet let pa je minilo  od  prvega literarnega natečaja  »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, katerega vsako leto razpiše Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno.

Na letošnji natečaj je prispelo osemintrideset literarnih  prispevkov mladih avtorjev  iz OŠ Cerkno, OŠ Črni Vrh na Idrijo, OŠ Idrija in OŠ Spodnja Idrija. Med prispelimi prispevki  je bilo nekaj  vsebinsko zelo  dobrih. Vseh pa smo bili zelo veseli. Tudi iz vsebin  letošnjih prispevkih je opazno, da na našem območju ni bilo vojnih spopadov, v številnih  spisih pa je obravnavana eksplozija vojaškega skladišča v Črnem Vrhu nad Idrijo. Strokovna komisija OZ VVS Idrija Cerkno je vse prispele prispevke pozorno prebrala ter ocenila, da so po posameznih  osnovnih šolah najboljše prispevke pripravili:

  • OŠ Cerkno: Žan Slabe, 9. razred
  • OŠ Črni Vrh nad Idrijo: Rok Kavčič, 9. razred
  • OŠ Idrija:  Tadej Gnezda , 8. razred
  • OŠ Spodnja Idrija: Miha Podobnik, 8. razred

Literarni natečaj, za učence zadnje triade osnovnih šol iz občin Idrija in Cerkno, se je tudi letos zaključil na svečani prireditvi, ki  je bila 26. aprila 2016  v Osnovni šoli Idrija in  sta jo organizirali OŠ Idrija in  Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno. Na slovesnosti  so se udeleženci spomnili  prelomnih dogodkov iz  osamosvojitvene vojne za Slovenijo. Skozi ta prelomen čas pa jih je popeljal  tudi slavnostni govornik prof. Samo Bevk, ki je  avtorjem najboljših  literarnih prispevkov podelil tudi  priložnostne nagrade. Dogodek pa je izzvenel  tudi kot priložnostna  slovesnost ob zaključku šolskega leta. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno je tako kot vsa prejšnja leta, tudi letošnje literarne prispevke objavilo v posebnem  zborniku »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, ki je izšel ob zaključku literarnega natečaja.