PISMO PREDSEDNIKA LADISLAVA LIPIČA VETERANOM VOJNE ZA SLOVENIJO

Spoštovani vojne veteranke in veterani, člani predsedstva ZVVS, predsedniki in sekretarji Območnih združenj ZVVS!

Tudi na ta način se vam želim zahvaliti za ogromno dela, vloženega v priprave in izvedbe številnih prireditev in slovesnosti v počastitev 25. obletnice samostojne Slovenije. V svojih nastopih sem tako sam kakor tudi drugi govorniki in nastopajoči posebej poudarjal pomen tega, po mojem mnenju velikega in pomembnega praznika in izpostavljal prispevek vseh, ki so stopili v bran odločitve slovenskega naroda in nedvomno so bile priprave na oborožen odpor in sam oborožen odpor odločilnega pomena. Imeli smo zgodovinsko priložnost sodelovati v zaključni fazi osamosvajanja svoje države in smo to priložnost opravili z odliko! Zato je prav, da se ob tem jubileju spominjamo tudi vseh tistih, ki so za našo samostojnost dali svoja življenja. Spominjajmo se jih s spoštovanjem in globoko hvaležnostjo! V nadaljevanju, torej v drugi polovici letošnjega leta, bomo nadaljevali z našimi načrtovanimi nalogami, ki jih bomo realizirali tudi v sodelovanju z drugimi veteranskimi organizacijami. Lotiti se bomo morali nekaterih nekoliko bolj neprijetnih, pa zato nič manj pomembnih nalog. Na letos že drugem posvetu s predsedniki in sekretarji ter člani predsedstva bomo spregovorili o tem, kakšno veteransko organizacijo želimo v prihodnosti. Pojavljajo se nekateri odkloni od v našem Statutu zapisanih načel in vrednot, kar postaja moteče ter meče slabo luč na vojne veterane in veteranstvo nasploh. Čaka nas težavno delo tudi glede načrtovanih sprememb določil Zakona o vojnih veteranih. Na pogovoru s Predsednikom Vlade RS dr. Mirom Cerarjem smo ga seznanili s težavami glede financiranja naše dejavnosti iz državnega proračuna, nepravilnostmi pri podeljevanju statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov ter o doseženi ravni odprave krivic, povzročene z ZUJF. Skratka, čaka nas veliko pomembnega dela, ne moremo in ne smemo dovoliti, da se ponovno zgodi nekaj, kar bi prizadelo vojne veteranke in veterane. Razčiščevanje dogodkov iz priprav na osamosvojitveno vojno ter iz same vojne poteka dovolj dobro in zato ne smemo dopustiti nadaljnjega potvarjanja in lastninjenja zaslug. Zato pričakujem vašo večjo zavzetost pri predstavljanju teh aktivnosti slovenski javnosti, bodisi na vaših in tudi spletni strani ZVVS kakor tudi z oglašanjem v pismih bralcev ter javnimi izjavami za medije.

Spoštovane veteranke in veterani, še enkrat se vam zahvaljujem za vaše opravljeno delo ter vam in vašim bližnjim želim lepe počitnice in prijeten počitek z željo, da skupaj nadaljujemo uresničevanje našega veteranskega poslanstva – ohranjanja spomina na osamosvojitveno vojno, ohranjanje miru ter načela poštenosti in pravičnosti!

Ladislav Lipič
Predsednik