ZAČELE SO SE POPOČITNIŠKE AKTIVNOSTI OZ VVS

Po počitniškem predahu, ki je trajal le dober mesec dni, so se ponovno začele aktivnosti OZ VVS Idrija Cerkno. V torek 6.9.2016 se je na svoji 25. seji sestalo predsedstvo OZ VVS. Udeleženci seje so najprej pregledali in spreli zapisnik 24. seje predsedstva, nato pa se seznanili s poročilom o aktivnostih združenja v preteklem četrtletju. V nadaljevanju seje so sprejeli razpis literarnega natečaja »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije« za šolsko leto 2016/2017 ter potrdili predlog letošnjih dobitnikov priznanj OZ VVS. Precej zanimanja je pritegnila obravnavanje progama jesenske strokovne ekskurzije, ki se bo kot običajno zaključila z martinovanjem. V zadnjem delu seje pa so se udeleženci seznanili s potekom priprav na izdajo zbornika o delovanju Teritorialne obrambe Severnoprimorske v procesu osamosvajanja  ter s potekom zbiranja gradiva za zbornik o delovanju Teritorialne obrambe občine Idrija.