VABILO NA ZBOR ČLANOV OZ VVS IDRIJA CERKNO 2017

Vabimo vas na zbor članov  OZ VVS Idrija – Cerkno, ki bo soboto 11 3. 2017 ob 17. uri v restavraciji Nebesa družbe Kolektor na Vojkovi ulici 10 v Idriji.

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Sprejem dnevnega reda zbora
3. Izvolitev organov delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev.

 

4. Obravnava in sprejem: – poročila predsedstva o delu v letu 2016
-.finančno poročilo za leto 2016
– poročilo nadzornega sveta
– poročilo častnega razsodišča
5. Obravnava in sprejem: – plana za leto 2017
– finančnega plana 2017
6. Volitve: – predsednika OZ VVS Idrija Cerkno
. sekretarja
– podpredsednika
– in člane predsedstva
– predsednika in člane nadzornega odbora
– predsednika in člane častnega razsodišča
7. Svečana podelitev priznanj.
8. Razno

Gradivo za občni zbor je objavljeno na novi spletni strani OZ VVS Idrija – Cerkno, http://www.ozvvs-idrija-cerkno.si/ nekaj izvodov bo na voljo pred občnim zborom v restavraciji Nebesa koncerna Kolektor.

Po zaključku bomo nadaljevali s prijetnim druženjem.

Veteranski pozdrav!!

Marko Mikuž, predsednik