ZAKLJUČEN ŠESTI LITERARNI NATEČAJ “TUDI PRI NAS JE POTEKALO OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE”

V februarju 2017 se je uspešno zaključil letošnji, že šesti literarni natečaj  »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, katerega za učence zadnje triade osnovnih šol iz občin Idrija in Cerkno, vsako leto razpiše Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno.

Na letošnji natečaj je prispelo štiriintrideset literarnih  prispevkov mladih avtorjev  iz OŠ Cerkno, OŠ Črni Vrh na Idrijo, OŠ Idrija in OŠ Spodnja Idrija. Med prispelimi prispevki  je bilo nekaj  vsebinsko zelo  dobrih. Vseh pa so bili organizatorji natečaja zelo veseli.

Strokovna komisija OZ VVS Idrija Cerkno je vse prispele prispevke pozorno prebrala.

Komisija je ocenila, da so po posameznih  osnovnih šolah najboljše prispevke pripravili:

  • OŠ Cerkno: Vita Grudnik, 7. razred, mentor Roman Eberlinc
  • OŠ Črni Vrh nad Idrijo: Patrik Felc, 9. razred, mentorica Darja Rupnik
  • OŠ Idrija:  Tadej Gnezda, 9. razred, mentorica Katja Uršič
  • OŠ Spodnja Idrija: Neža Carli, 7. razred, mentorici Ana Sever Božič in Urška    Lahajnar Ubajogu

Na svečanosti bodo avtorjem najboljših  literarnih prispevkov podelil tudi  priložnostne nagrade. Vse udeležence natečaja pa bodo popeljali tudi na strokovno ekskurzijo.

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno bo tako kot vsa prejšnja leta, tudi letošnje literarne prispevke objavilo v posebnem  zborniku »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, ki bo izšel pred dnevom prireditve.

Literarni natečaj se bo tudi letos zaključil na svečani prireditvi, ki jo pripravljata OŠ Spodnja Idrija in  Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno in bo potekala   v Osnovni šoli Spodnja Idrija.