LETNI ZBOR ČLANOV OZ VVS

V soboto 11 3. 2017 so se v Idriji, v prisotnosti številnih gostov iz sosednjih OZ VVS, združenja Sever,  Zveze slovenskih častnikov in Zveze borcev, na svojem rednem letnem zboru sestali člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno.

Po uvodnem priložnostnem in prisrčno izvedenem  kulturnem programu, so udeleženci pregledali opravljeno delo v preteklem letu. Ugotovili so, da je 357 člansko društvo v preteklem letu uspešno delovalo, četudi tega v širši javnosti ni bilo slišati.

Posebej so izpostavili pomen prenašanja izročil osamosvajanja Slovenije in vrednot domoljubja na mlade. V ta namen sta bila uspešno izpeljana literarni natečaj za osnovnošolce »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije« in Mladinski tabor domoljubne vzgoje »Tu sem doma – raziskujem svoj dom in svet okrog sebe«, katerega soorganizator je bil Center za obšolske dejavnosti v Cerknem. Kot velik uspeh celotne veteranske organizacije so izpostavili vrnitev odvzetih pravic veteranom vojne za Slovenijo, do plačila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Prav tako uspešno pa so izpeljali že tradicionalno veteransko prvenstvo v veleslalomu in tekmovanje v streljanju z malokalibrsko puško, ter srečanje veteranov ob Dnevu državnosti, predavanje o vlogi Teritorialne obrambe Idrija v procesu osamosvajanja Slovenije, strokovne ekskurzije  in številne druge aktivnosti.

Sprejeli so plan dela, ki ga bo Območno združenje izvajalo v letošnjem letu. Ta je vsebinsko bogat po načrtovanih aktivnostih  pa zelo podoben planu dela iz preteklega leta.

Ob izteku mandata so se za opravljeno delo zahvalili predsedniku Marku Mikužu, podpredsedniku Darku Mavriču, sekretarki Mileni Kržišnik ter članicam in članom ostalih organov združenja.

Vodenje Območnega združenja v novem mandatnem obdobju, pa so zaupali predsedniku Zorku Velikanje, podpredsedniku Marjanu Rupniku in sekretarki Mileni Kržišnik. Nadzorni odbor bo še naprej vodil Marijan Platiše, Častno razsodišče pa Marko Mikuž.

V slavnostnem delu zbora so se s podelitvijo plaket Zveze veteranov vojne za Slovenijo zahvalili svojim najzaslužnejšim članom in podpornikom združenja.  Spominsko plaketo ZVVS so prejeli Osnovna šola Idrija ter podjetji SGG Tolmin d.o.o in Siapro d.o.o., bronasto plaketo ZVVS so prejeli: Darko Mavrič, Jurko Petrič, Srečko Skok in Vojko Boškin. Srebrno plaketo ZVVS pa je prejel Boris Jordan. Plakete ZVVS, ki so jih prejeli že v preteklih letih pa so tokrat prevzeli tudi Vladimir Sedej, Brane Tušar in Zorko Velikanje,

Zbor članov se je končal s prijetnim prijateljskem druženjem nekdanjih soborcev iz časa osamosvajanja Slovenije.