VODENJE OZ VVS V PRIHODNJEM MANDATU JE PREVZEL ZORKO VELIKANJE

Člani OZ VVS so v soboto 11.3.2017, na svojem letnem zboru, ki je bil tudi volilni, zaradi izteka mandata razrešili dosedanje vodstvo OZ VVS. Za opravljeno delo so se zahvalili  predsedniku Marku Mikužu, podpredsedniku Darku Mavriču, sekretarki Mileni Kržišnik ter članicam in članom ostalih organov OZ VVS.

Vodenje Območnega združenja v prihodnjem mandatnem obdobju, pa so zaupali predsedniku Zorku Velikanje, podpredsedniku Marjanu Rupniku in sekretarki Mileni Kržišnik. Nadzorni odbor bo še naprej vodil Marijan Platiše, Častno razsodišče pa Marko Mikuž.

Zorko Velikanje, danes upokojenec, je po poklicu profesor slovenskega jezika in ima za  seboj bogato poklicno kariero. Je zaprisežen šolnik. Začel je kot učitelj, nato pa je več let ravnateljeval na Osnovni šoli v  Idriji in nato v Cerknem. Med tem časom je opravljal odgovorne dolžnosti v občinski upravi Občine Idrija in v Upravni enoti Idrija. Kot komandant  je vodil tudi delo Občinskega štaba TO Idrija.

Z delom v veteranski organizaciji se ne srečuje prvič. V obdobju 2001 do 2004 je bil  namreč prvi predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno in skupaj z ostalimi člani vodstvene ekipe utiral pot današnjemu uspešnemu delu združenja.