NOVOIZVOLJENO PREDSEDSTVO OZ SE JE SESTALO NA PRVI SEJI

V torek, 28.03. 2017  se je na svoji prvi seji sestalo novoizvoljeno predsedstvo OZ VVS Idrija Cerkno.  Na sejo so povabili tudi predsednika Nadzornega odbora in Častnega razsodišča ter predsednika Pokrajinskega odbora ZVVS.

Po uvodnih formalnostih, povezanih z primopredajo poslov bivšega in novoizvoljenega predsednika OZ VVS, se je predsedstvo  posvetilo obravnavi precej obsežnega dnevnega reda in sicer:

  1. Pregled in sprejem zapisnika 28. seje z dne 21.02.2017, dopol 28.02.2017
  2. Pregled opravljenih aktivnosti OZ VVS
  3. Poročilo predsednika o poteku VI. Literarnega  natečaja
  4. Slovesnost ob zaključku VI Literarnega natečaja
  5. Pregled gradiva za sestanek PO ZVVS dne  29.03.2017
  6. Imenovanje delegatov za glavni zbor ZVVS
  7. Predlogi in pripombe
  8. Razno