UDELEŽENCI 6.LITERARNEGA NATEČAJA NA STROKOVNI EKSKURZIJI

V ponedeljek 10.4.2017 so idrijski in cerkljanski veterani vojne za Slovenijo – organizatorji letošnjega  literarnega natečaja “Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije”, vse udeležence natečaja in njihove mentorje iz osnovnih šol Cerkno, Črni vrh nad Idrijo, Idrija in Spodnja Idrija, popeljali na strokovno ekskurzijo.

Poln avtobus udeležencev je v zgodnjih dopoldanskih urah prispel pred Park vojaške zgodovine v Pivki. Tu  so si udeleženci z velikim zanimanjem ogledali razstavljene eksponate, zlasti oklepna vozila, artilerijska orožja, letala in helikopterje ter na koncu še podmornico.

Posebno pozornost so namenili predstavitvi dogajanja v nekdanji Jugoslaviji in procesov, ki so se odvijali v Sloveniji in so pripeljali do demokratičnih sprememb in osamosvojitve Slovenije. Temu pa je sledila osamosvojitvena vojna, v kateri sta se Teritorialna obramba in slovenska Policija zoperstavili Jugoslovanski ljudski armadi, ki je bila kljub vojaški premoči poražena in se je morala v oktobru leta 1991 iz Slovenije umakniti. S tem dejanjem je Slovenija uveljavila dejansko suverenost na svojem celotnem ozemlju. Začela pa so se prizadevanje za mednarodno priznanje novo nastale države.

Po končanem ogledu muzeja je udeležence pozdravil predstavnik OZ VVS Pivka g. Boštjančič. Mladim obiskovalcem je pojasnil, da je prav tankovska enota JLA, ki je bivala v vojašnici v kateri je sedaj Park vojaške zgodovine, že dne 26.6.1991 ob 23,10.uri,  ko smo po državi še praznovali razglasitev samostojnosti, v bojnem razporedu zapustila vojašnico in začela agresijo na Slovenijo. Pojasnil je tudi potek drugih vojaških operacij v osamosvojitveni vojni, ki so potekale na območju občin Pivka in Postojna.

Drugi del ekskurzije je bil namenjen naravoznanstvu. Udeleženci so se odpeljali do Planine in si v spremstvu prijazne vodičke, ogledali značilno Planinsko jamo, ki je ena večjih vodnih jam, ki je zlasti zanimiva zato, ker v njej prebiva človeška ribica in zelo veliko število različnih mikroorganizmov.