VABILO NA POHOD PO POTEH PRENOSA RANJENCEV

 

34. Pohod po poteh prenosa ranjencev, ki bo v soboto , 26.08.2017, organizirajo  Združenje borcev za vrednote NOB Idrija-Cerkno in  Društvo invalidov Severne Primorske v sodelovanju s  Planinskim  društvom  Idrija in Območnim  združenjem veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno.

Vsi pohodniki bodo dobili bon za prehrano (smer iz Želina-  malica v Idrijskih Krnicah, smer Zadlog malica  v Mrzli Rupi). Udeležba pri kritju stroškov organizacije je 5 EUR in jo vsak udeleženec plača na startu. Na Vojskem bo možen nakup hrane in pijače po ponudbi, ki jo bo nudil gostinec Grošelj. Vsak udeleženec, ki se prijavi do 24.8  je tudi zavarovan, sicer udeležba na lastno odgovornost.

Potek pohoda ter organizacija prevoza iz Vojskega je razvidna iz priloženega  plakata.

Veterani OZ VVS Idrija-Cerkno ta pohod  med drugim posvečamo tudi spominu na delovanje Pešadijsko učne čete Teritorialne obrambe Idrija , ki je v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo leta 1991 delovala na Vojskem. Naloga te enote, ki je bila vpoklicana 24.6.1991,  je bila formiranje  regijskega zbirnega centra za prebegle častnike in vojake JLA. Pripadniki so bili nameščeni v tedanjem počitniškem domu IMP, danes CŠOD Vojsko. Pri varovanju centra  je sodeloval tudi oddelek pripadnikov Zaščitnega voda OŠTO Idrija. Zbirni center je deloval po vojnem načrtu s tajnim imenom »JEZERO«.  Njegova glavna naloga je bila sprejem prebeglih vojakov, njih zaslišanje in vračanje na domove . Ves čas pa zaščita centra in urjenje pripadnikov enote.   Preko javke v  Dolenji Trebuši so bili 26.06. 1991  že nameščeni prvi pripadniki  JLA.  Preko Zbirnega centra jih  je šlo preko 100 . Delovanje zbirnega centra je bilo vseskozi prikrito. Predstavljal je enega od pomembnejših ciljev v primeru povračilnih ukrepov JLA, katere poveljujoči so javno izjavljali, da bodo vse tiste pripadnike ki so prebegli na stran TO poiskali in kaznovali.  Zbirni center je deloval neprekinjeno do sredine avgusta 1991, ko so bili vsi prebegli pripadniki JLA prepeljani na druge lokacije, Pešadijsko učna četa TO pa se je 15.07.1991 razdolžila.  

Ob tej priliki ne smemo pozabiti tudi na dobro sodelovanje s krajani Vojskega, ki so z vso pozornostjo in skrbnostjo spremljali in opozarjali na  vse neobičajne   dogodke in ljudi, ki bi lahko pomenili nevarnost.

Razlogov, da se udeležite letošnjega pohoda in srečanja na Vojskem, je več kot dovolj.

Vljudno vabljeni!

plakat-vojsko-2017 nov 8.8