IDRIJSKI VETERANI NA DRŽAVNEM POSVETU O NASANKU IN RAZVOJU TO

V dvorani  Državnega sveta  RS je potekal  državnio posvet o nastanku in razvoju Teritorialne obrambe Slovenije.

Med prisotnimi udeleženci posveta je bila tudi delegacija OZ VVS Idrija Cerkno v sestavi: Vladimir Sedej, predsednik PO ZVVS Severnoprimorske ter Zorko Velikanje in Jože Erjavec iz vodstva OZ VVS Idrija Cerkno.

Udeležence polnili dvorano DS do zadnjega kotička, sta pozdravila predsednik organizacijskega odbora Ladislav Lipič ter predsednik Državnega sveta RS mag. Mitja Brvar.

Referenti so v svojih referatih izpostavili izjemen pomen, ki ga je imela TO za slovensko vojaško zgodovino. Prvič po drugi svetovni vojni se je v vojaški rabi ponovno uveljavil slovenski jezik in Slovenci so v ustanovitvi TO videli vrnitev slovenske vojske, ki je bila izgubljena v letu 1945. Slovenska socialistična republiška oblast je projekt izgradnje TO vzela zelo resno, saj je TO zanjo delovala kot nadomestek nacionalne vojske. Republiška oblast je vztrajala pri financiranju, opremljanju in izvajanju vojaških vaj ter si prizadevala za ohranitev čim večje samostojnosti TO .  Vse to je pripomoglo k temu, da je slovenska oblast v letu 1990 lahko osnovo bodoče vojske RS snovala prav na TO. Razglasitev neodvisne države je tako Slovenija dočakala s preoblikovano TO, ki je skupaj z drugimi gradniki obrambe uspešno odvrnila vojaški poseg JLA. Takrat je slovensko politično vodstvo imelo orodje, to je TO in Milico, na katero se je v procesu politične in družbene preobrazbe lahko oprlo in v najbolj kritičnem obdobju nadaljevalo uresničevanje na plebiscitu skoraj soglasno izraženo voljo slovenskega naroda, to je z oboroženim odporom.

O. Pred pričetkom posveta je bila v preddverju dvorane DS predstavljena nova razstava o razvoju TO, ki jo je pripravil vojaški muzej SV. Avtorja razstave sta polk. Miran Fišer in major Zvezdan Markovič. Razstavo  je svečano odprl generalmajor Janez Slapar, prvi načelnik RŠTO.

povzeto po www.zvvs.si