PROGRAM DELA OZ VVS IDRIJA CERKNO ZA LETO 2018

Območno združenje ZVVS Idrija Cerkno se bo s svojim delovanjem  tudi v letu 2018 trudilo  biti prepoznavno in aktivno v lokalnem okolju pa tudi širše v regiji. S številnimi aktivnostmi in prireditvami,  ki jih  združenje načrtuje  v svojem programu dela  za leto 2018, se bodo prizadevali za ohranjanje zgodovinskega spomina na dogodke iz osamosvojitvene vojne ter za ohranjanje in uveljavljanje položaja veterana vojne za Slovenijo..


 

Osnova za delo bo program dela, ki  ga bodo člani OZ VVS v prihodnjih dneh sprejeli na rednem letnem zboru članov.

Predlog programa dela  OZ VVS Idrija Cerkno za leto 2018 objavljamo v priloženi datoteki.

Plan dela za 2018 21.02.2018-končni