VABILO NA REDNI LETNI ZBOR ČLANOV OZ VVS IDRIJA CERKNO

Vabimo vas na občni zbor OZ VVS Idrija – Cerkno,

ki bo soboto 17. 3. 2017 ob 17 uri

v restavraciji Nebesa  družbe Kolektor na Vojkovi ulici 10 v Idriji.

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Sprejem dnevnega reda zbora
3. Izvolitev organov delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev.
4. Obravnava in sprejem:
– poročila predsedstva o delu v letu 2017
– finančno poročilo za leto 2017
– poročilo nadzornega odbora
– poročilo častnega razsodišča
5. Obravnava in sprejem:
– plana za leto 2018
– finančnega plana 2018
6. Svečana podelitev priznanj.
7. Razno

Gradivo za občni zbor je objavljeno na novi spletni strani OZ VVS Idrija  – Cerkno, http://www.ozvvs-idrija-cerkno.si/ nekaj izvodov bo na voljo pred občnim zborom v restavraciji Nebesa koncerna  Kolektor.

Po  zaključku bomo nadaljevali s prijetnim druženjem.

Veteranski pozdrav!!

Predsednik OZ
Zorko Velikanje l.r.