POSLOVIL SE JE PRVI KOMANDANT OBČINSKEGA ŠTABA TO IDRIJA MILAN LAPAJNE

V dvaindevedesetem letu starosti se je  za vedno poslovil rezervni major in prvi komandant Občinskega štaba Teritorialne obrambe Idrija   g. Milan Lapajne iz Idrije.  

Od leta 1944 je bil Milan Lapajne borec NOB. Po osvoboditvi, v  novembru 1945 je bil poslan na vojaško šolo v Beograd. Po končanem šolanju je kot oficir JLA služboval v Klani nad Reko, v Tolminu in v Kranju.  Leta 1951 se je poslovil od vojaškega stanu, se vrnil domov  in se zaposlil v Rudniku živega srebra Idrija.  

Leta 1969 je kot kapetan prvega razreda prevzel dolžnost komandanta  3. bataljona Severnoprimorskega partizanskega odreda, ki se je formiral  iz pripadnikov na območju občin Idrija in Cerkno.

Po reorganizaciji partizanskih enot in po formiranju Teritorialne obrambe Slovenije,  leta 1975,  je bil g. Lapajne  imenovan za prvega komandanta Občinskega štaba Teritorialne obrambe Idrija. To dolžnost je opravljal do leta 1976, ko se je upokojil in poveljniško dolžnost predal svojemu nasledniku.

Zadnje slovo od pokojnega komandanta bo v  ponedeljek 19. 3.2018 na pokopališču v Idriji.