NAJBOLJŠI PRISPEVKI LITERARNEGA NATEČAJA “TUDI PRI NAS JE POTEKALO OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE” BODO PREDSTAVLJENI NA ZAKLJUČNI PRIREDITVI V CERKNEM

V dogovoru z ravnatelji vseh štirih osnovnih šol v občinah Idrija in Cerkno je
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno tudi za leto 2018
razpisalo literarni natečaj na temo »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«.
Učenci zadnje triade osnovnih šol so se pod vodstvom svojih mentorjev – učiteljev
zgodovine ali slovenščine v velikem številu udeležili razpisa. Do dogovorjenega
roka je na naše območno združenje prispelo 44 literarnih prispevkov.
Strokovna komisija OZ VVS Idrija Cerkno, ki jo je vodil predsednik Zorko Velikanje, v njej pa so bili kot člani še Milena Kržišnik, Marko Mikuž in Marijan Platiše, je ocenila, da so na posameznih šolah najboljši prispevki od naslednjih avtorjev:
Osnovna šola Cerkno Tija Venko, 6.razred
Osnovna šola Spodnja Idrija Vid Filipič, 7. razred
Osnovna šola Idrija Aneja Kacin, 8.razred
Osnovna šola Črni Vrh Kristina Tominc, 9. razred
Zadovoljni smo, da se je na naše prizadevanje, da bi na nevsiljiv način zbudili
zanimanje za dogodke, ki so se odvijali na področju naših dveh občin v času desetdnevne vojne za neodvisno in samostojno Slovenijo, obrestovalo v taki meri.
Tudi to pot so učencem o tistih usodnih časih za naš narod pripovedovali
udeleženci, ki so bili mobilizirani v enote TO, starši in stari starši pa tudi drugi
sorodniki in znanci.
Glede na to, da na Idrijskem in Cerkljanskem ni bilo neposrednih vojaških
spopadov z enotami JLA, govorijo prispevki o osebnih občutkih posameznikov,
ki jim je preteča nevarnost vojne čez noč posegla v ustaljeni ritem vsakdanjega
življenja.
V vojni ni nič več tako kot v mirnem času. Ljudi zajamejo negotovost, številne
skrbi, strah in bojazen za lastno življenje in za varnost in življenje svojih bližnjih.
Vse to se zrcali v zbranih prispevkih. Pa tudi to, da skupna usoda zbliža in
združi ljudi, ki so prej večinoma sami zase reševali življenjske preizkušnje.
Največ pa sta vredni spoznanji, da se prav iz vseh prispevkov čuti privrženost
naši domovini Sloveniji, njeni samostojnosti in pravilnosti plebiscitarne odločitve
našega naroda ter o nesmiselnosti reševanja medsebojnih državnih problemov z
vojaško silo.
Zato je te prispevke mladih razumeti tudi kot poziv k miru, medsebojnemu
spoštovanju in prijateljstvu med ljudmi.

Priznanja mladim avtorjem bodo podeljena na proslavi ob zaključku literarnega natečaja in ob Dnevu
upora proti okupatorju v Cerknem, kjer bodo nagrajeni literarni prispevki tudi javno predstavljeni.
Vsi prispeli prispevki pa bodo objavljeni v zborniku “tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije”.