LADO, HVALA ZA PRIZADEVNO IN USPEŠNO VODENJE POKRAJINSKEGA ODBORA ZVVS

Po štiriletnem vodenju Pokrajinskega odbora ZVVS Severnoprimorske, je dosedanji predsednik Vladimir Sedej (Lado kot ga kličemo prijatelji),  na seji odbora 14.4.2018,  predsedniško dolžnost predal svojemu nasledniku Jožku Člekovič iz Ajdovščine.
Vladimir Sedej je kot predstavnik OZ VVS Idrija Cerkno delo Pokrajinskega odbora vodil od leta 2014.
Z njemu lastno preudarnostjo, umirjenostjo in pripravljenostjo na dialog pri iskanju najboljših odločitev, ki ga  je zaznamovala že v času opravljanja odgovornih dolžnosti v gospodarstvu,  pa tudi kot poveljnika Jurišnega odreda TO Idrija v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo,  je  Vladimir uspešno vodil delo Pokrajinskega odbora, tudi tedaj, ko so se mnenja predstavnikov posameznih Območnih združenj o posameznih vprašanjih  delovanja naše organizacije močno kresala.
V njegovem mandatu je Pokrajinski odbor sprejel pravilnik o svojem delovanju. Vladimir je kontinuirano skrbel za prenos informacij iz organov ZVVS do območnih združenj in obratno. Vzorno je vodil zapisnike sestankov in uredil vso arhivsko dokumentacijo Pokrajinskega odbora. Sodeloval je pri organizaciji posveta  o delovanju TO  Severnoprimorske v osamosvojitveni vojni. Aktivno je sodeloval v pripravah na izdajo zbornika o delovanju TO v Severnoprimorski pokrajini. Organiziral je obisk vodstev  območnih združenj iz Severne Primorske v  Južnoprimorski pokrajini in še bi lahko naštevali.
Kot  je ob podelitvi zahvalne listine  na Glavnem zboru ZVVS v Murski Soboti  dejal predsednik ZVVS Ladislav Lipič,  je Vladimir kot član, dal velik prispevek vsebini delovanja predsedstva ZVVS, pa tudi predstavljanju delovanja  ZVVS širše v družbi.
Veterani iz Območnega združenja vojne za Slovenijo Idrija Cerkno, Vladimirju Sedeju izražamo priznanje in zahvalo za uspešno opravljeno delo v Pokrajinskem odboru in Predsedstvu  ZVVS  ob tem pa želimo, da bi s svojo aktivnostjo v veteranskih vrstah nadaljeval tudi v prihodnje.