RAZVITJE PRAPORA PRVI ENOTI TERITORIALNE OBRAMBE NA OBMOČJU OBČINE IDRIJA

V procesu formiranje Teritorialne obrambe  SRS, se je leta 1969  v  občinah   Idrija in Tolmin  pričelo ustanavljanje in oblikovanje partizanskih enot.
Na tem območju je bil ustanovljen  Severnoprimorski partizanski odred bataljonske sestave, ki so ga sestavljali:

– štab, komandant odreda je polkovnik Slavko Konavec-Vanja
– prištabne enote,
– trije bataljoni in sicer:
1. bataljon s tremi četami na Kobariškem, komandant: kapetan Marijan Bric
2. bataljon s tremi četami na Tolminskem, komandant: kapetan Boris Zarli
3. bataljon s štirimi četami v Idriji, komandant: kapetan l. r. Milan Lapajne
1. četa Idrija,
2. četa Spodnja Idrija,
3. četa Cerkno se v letu 1971 formirana iz 2. samostojnih vodov KS in 1. voda delavne
organizacije ETA
4. četa se formira v Idriji sestavljena iz voda in oddelkov delavnih organizacij

Ob občinskem prazniku, 1. oktobra  1973 so na svečanosti v Cerknem  organizirali postroj in razvitje bojnega prapora tretjega  bataljonu Severnoprimorskega partizanskega odreda. Bataljon so poimenovali  po narodnem heroju Jožetu Mihevcu– Rudarju.

Prapor je  izročil predsednik Skupščine občine Idrija Stanko Murovec, prevzel pa ga je  komandant  bataljona kapetan I.r. Milan Lapajne,

Priloženi filmski zapis prikazuje svečanost ob  razvitju bojnega prapora tretjega  bataljona Severnoprimorskega partizanskemu odreda.