PREDHODNIKI SLOVENSKE VOJSKE

V članku z gornjim naslovom so Primorske novice v svoji prilogi Goriška, ob 50. letnici ustanovite Teritorialne obrambe, objavile pogovor z nekdanjimi teritorialci: brigadirjem Bogdanom Beltramom nekdanjim poveljnikom pokrainskega štaba TO Severneprimorske, podpolkovnikom Vitom Bregincem, nekdanjim poveljnikom OŠTO Tolmin in Jožefom Krečičem, nekdanjim poveljnikom OŠTO Ajdovščina.

Sogovorniki so predstavili razvojno pot Teritorialne obrambe na severnem Primorskem od ustanovitve do njenega preoblikovanja v Slovensko vojsko.

Kljub kadrovskim težavam, pomanjkanju oborožitve in drugih materialno tehničnih sredstev, se je Teritorialna obramba na svoji razvojni poti organizirala, kadrovsko in materialno krepila, ter po mnenju sogovornikov vojno za samostojno Slovenijo pričakala usposobljena in pripravljena.

Članek se zaključuje s stališčem, ki ga je v svojem govoru na slovesnosti v Bovcu izrazil Blaž Torkar, ki je dejal “Slovenska  vojska na začenja svoje poti 17.maja 1990 z ustanovitvijo MSNZ, je pa slednja njena predhodnica. To ne pomeni, da izničujemo pomembno vlogo, ki jo danes ima MSNZ. Bodimo ponosni na MSNZ, Teritorialno obrambo, na vsa pripadnike, tiste, ki so nosili peterokrako zvezdo in tiste, ki so nosili znak Teritorialne obrambe”.

Članek v celoti lahko preberete v prilogi Primorskih novic Goriška, z dne 16.10.2018.