RAZPIS 8. LITERARNEGA NATEČAJA “TUDI PRI NAS JE POTEKALO OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE”

V sodelovanju z osnovnimi šolami smo uspešno izvedli že sedem  literarnih natečajev. Prvi sodelujoči avtorji so že študentje višjih šol in univerz. Tudi letos vam v dogovoru in soglasju z vami ponovno  pošiljamo razpis z enakim naslovom:
»TUDI PRI NAS JE POTEKALO OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE«
in vas prosimo in vabimo, da za  sodelovanje  v njem skupaj vzpodbudimo učenke in  učence od 7. do 9. razreda osnovnih šol.
Namen natečaja je, da učenke in učenci napišejo svoja razmišljanja, spomine, pripovedi svojih staršev, starih staršev ali  znancev o tem, kako so doživljali osamosvajanje Slovenije  in  dogodke iz osamosvojitvene vojne za Slovenijo na območju sedanjih občin Idrija in Cerkno.
Ker letos mineva 50 let  od ustanovitve  Teritorialne obrambe Slovenije, učenci lahko pišejo tudi na to temo. Gotovo je med nami še veliko takratnih pripadnikov enot Teritorialne obrambe takratne skupne Občine Idrija, ki so svoje vojaško znanje in veščine dopolnjevali na vsakoletnih strokovnih usposabljanjih, vojaških vajah in preverjanjih.
Tehnike izražanja:  prosti spis, črtica, esej, anekdota., pesem.
Udeležba: vsaka osnovna šola lahko na natečaju sodeluje z  desetimi  literarnimi prispevki po svojem izboru.
Prijava na natečaj: izbrane literarne prispevke svojih učenk in učencev šola pošlje na naslov:  OZ VVS Idrija Cerkno, Vojkova 2a, p.p. 147, 5280 Idrija, najkasneje do 15.  januarja 2019.
Na literarnem prispevku mora biti napisano ime in priimek avtorja, naslov šole, razred ter  ime in priimek mentorja.
Prispevki  morajo  biti oddani  v pisni in v elektronski obliki (lahko na CD–ju ali poslani na elektronski naslov: info@cerkno-idrija.zvvs.si)
Ocenjevanje izdelkov: literarne prispevke bo ocenjevala s strani Območnega združenja VVS Idrija Cerkno  imenovana strokovna komisija pod vodstvom prof. Zorka Velikanje. Prispevki bodo ocenjeni do konca februarja . Do sredine  aprila  bodo izbrani prispevki natisnjeni v novem osmem zborniku.
Podelitev nagrad: komisija bo izmed prispelih literarnih prispevkov izbrala po en najboljši prispevek iz vsake šole.
Avtorje vseh  prispevkov, mentorje in ravnatelje vseh osnovnih šol bomo povabili na proslavo, ki bo pred Dnevom upora proti okupatorju, predvidoma v četrtek, 25. 4. 2019 v Črnem vrhu nad Idrijo, kjer bodo najboljši avtorji prejeli priznanja. Proslavo bosta  organizirala  osnovna šola Črni vrh nad Idrijo  in
OZ ZVVS Idrija – Cerkno.
Javna objava literarnih prispevkov: vse  literarne prispevke, ki jih bodo šole poslale na natečaj, bomo objavili v priložnostni brošuri.
Nagrajene prispevke bo v okviru svojega programa objavil tudi Radio Odmev oziroma bodo objavljeni v Idrijskih  novicah .
Dodatne informacije o natečaju  lahko dobite pri prof. Zorku Velikanje na tel. 041 859 494.
Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo  pozdravljamo!

Idrija, 20.11. 2018

Zorko Velikanje
predsednik