ORGANIZATORJI UVAJAJO NEKATERE SPREMEMBE NA VETERANSKEM PRVENSTVU V VELESLALOMU

Spoštovani kolegi veterani – športni prijatelji!

Poleg razpisa  za 15. veteransko prvenstvo v veleslalomu vam sporočamo, da smo letos že pripravili nekaj sprememb v naši prireditvi, nekaj pa jih želimo uvesti prihodnje leto.
Z Glavnim organizacijskim odborom celotne prireditve smo se dogovorili, da se čas za prosto smučanje po tekmi podaljša za eno uro, da bo prireditev v Hotelu trajala le pol ure, nato pa bo razglasitev rezultatov in podelitev priznanj.

Izvleček iz razpisa:
14.00 Zbiranje udeležencev v Hotelu Cerkno, kosilo
14.30 Zaključna slovesnost
15.00 Razglasitev rezultatov (V času slovesnosti ne bo naročanja in delitev pijače in hrane, da ne bi motili govorcev in kulturnega programa.)

Naslednja seja Glavnega organizacijskega odbora bo 7. januarja 2019 in o morebitnih spremembah urnika posameznih startov vas bomo takoj obvestili.

Na seji predsedstva OZ ZVVS Idrija-Cerkno dne 04.12.2018 smo se razpravljali o dejstvu, da število udeležencev naših članov na Partizanskih smučinah v zadnjih letih upada.
Za povečanje množičnosti in atraktivnosti  tekmovanja smo podali dva predloga sprememb pravil, ki bi jih uvedli v letu 2020, če se boste z njimi strinjali tudi udeleženci.

1. Za ekipno tekmovanje bi uvedli točkovanje kjer bi seštevali točke vseh udeležencev posameznih območnih združenj iz vseh kategorij – tudi ženske. Odločiti se moramo samo za način točkovanja. Lahko točkujemo kot pri združenju Sever, kjer dobi zmagovalec kategorije 100 točk, vsak naslednji pa točko več, ali pa kot na Veteranskih športnih igrah, kjer zadnjeuvrščeni dobi eno točko, za vsako mesto višje pa točko več.
2. Prav tako predlagamo, da bi spremenili starostne kategorije, tako, da bi približno izenačili število tekmovalcev v eni kategoriji.

Prosimo, da podate svoje mnenje o naših predlogih oz. predlagate druge ukrepe, ki bi ponovno privabile množičnejšo udeležbo naših članov. Predloge lahko pošljete po mailu ali pa se o njih pogovorimo na druženju po letošnji prireditvi.

Lep veteranski pozdrav,
Franci Ferjančič