RAZPIS 15. PRVENSTVA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO V VELESLALOMU – CERKNO 2019

15. prvenstvo veteranov vojne za  Slovenije v veleslalomu bo ekipno in posamično. Prvenstvo bo potekalo v okviru 40. spominskega tekmovanja »Partizanske smučine-Cerkno 45«.  Na tekmovanje vabimo tekmovalce območnih združenj VVS.

15. prvenstvo veteranov vojne za Slovenijo v veleslalomu bo potekalo v soboto 26. januarja 2019 na smučiščih Smučarskega centra Cerkno

Izvleček iz programa :

Smučarski center Cerkno:
9.00 Prihod tekmovalcev na smučišče, prevzem kart, dvig štartnih številk, ogled prog,
9.40 Otvoritev
11.00 Start tekmovalcev – članov ZVVS na 13. prvenstvu veteranov vojne za  Slovenijo v veleslalomu na progah Lom 3 in 4  (PO PREJETIH VSEH PRIJAVAH BOSTA TOČEN RAZPORED IN TOČNA URA SPOROČENA NA STARTNIH LISTAH).

Hotel Cerkno:
14.00 Zbiranje udeležencev v Hotelu Cerkno, kosilo
14.30 Zaključna slovesnost
15.00 Razglasitev rezultatov  (V času slovesnosti ne bo naročanja in delitev pijače in hrane, da ne bi motili govorcev in kulturnega programa.)

Osnovna pravila tekmovanja:
Vsak udeleženec lahko na dan prireditve, kot  tekmovalec nastopi samo enkrat (kot član ZSČ, kot član ZB, pripadnik SV, član ZVVS,…). Če se kasneje ugotovi , da je tekmoval večkrat, se ga v vseh kategorijah diskvalificira.
Nastopajo lahko samo člani ZVVS iz vse Slovenije.

Tekmovanje poteka posamično v  naslednjih kategorijah:
– moški letnik 1962 in mlajši
– moški letnik 1952 do 1961
– moški  letnik 1951 in starejši
– ženske (vseh starosti).

Vsi  tekmovalci tekmujejo posamično.
Medalje za posamično tekmovanje, ki jih prejmejo prvi trije v vsaki kategoriji, podeli  Zveza veteranov vojne za Slovenijo.

Ekipno tekmujejo tekmovalci območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo. Za ekipno tekmovanje pri ZVVS se štejeta po dva najboljša časa v vseh treh moških kategorijah (skupno šest časov). Prve tri ekipe v trajno last prejmejo pokale, ki jih podeli Zveza veteranov vojne za Slovenijo.
Zmagovalna ekipa prejme (za obdobje enega leta) prehodni pokal odprtega veteranskega prvenstva Slovenije v veleslalomu, ki ga podeljuje ZVVS. Prehodni pokal prejme ekipa v trajno last ob treh zaporednih osvojitvah ali po petih zmagah s presledki.
Posamezno OZ ZVVS lahko prijavijo neomejeno število tekmovalcev.

Organizacija in tehnična izvedba tekmovanja: Trim klub Cerkno. Koordinator za veteransko prvenstvo v veleslalomu: Franci Ferjančič GSM 041-475 312

Prijave in stroški tekmovalcev:
Posamezne ekipe plačajo smučarsko karto in bon za prehrano. Stroške organizacije in nagrad pokrije ZVVS.
Tekmovalca lahko prijavi samo njegova organizacija na prijavnem obrazcu – posamičnih prijav in prijav v mailih brez prijavnic, ne bomo upoštevali.
Prijave tekmovalcev morajo obsegati naslednje podatke: ime in sedež OZ VVS imena, priimke in letnice rojstva ter članske številke članskih izkaznic tekmovalk in tekmovalcev, ime in priimek ter telefon kontaktne osebe.
Prijave sprejemamo izključno po E-mailu izključno na Excel prijavnici do vključno nedelje 20. Januarja 2019 do 12.00 ure (ker bo tehnični izvajalec na osnovi prijav določil število prog) , za tem pa bo 21.01.2019 izvedeno žrebanje štartnih številk. Tehničnemu izvajalcu (Trim klubu Cerkno) bomo zbrane prijave posredovali 20.01.2019, ta pa nam bo dostavil startne liste najkasneje do srede 23.01.2019, ko jih bomo posredovali vsem prijavljenim OO ZVVS. Ne hitite s prijavami, pošljite jih zadnji dan.

Vse ekipe bomo isti dan obvestili o prejemu prijave in morebitnih dodatnih podrobnostih. V primeru, da ekipe ne bodo prejele potrditve, pomeni, da organizator prijave ni prejel. V primeru prestavitve (vremenske razmere), vas bomo pravočasno obvestili.

Prijave tekmovalcev morajo obvezno biti na prijavnem obrazcu – v prilogi, ki bo objavljen na spletni strani, dostavljen pa bo tudi vsem OO ZVVS. Prijavnica2019

Žrebanje bo potekalo po ekipah, zato morajo biti tekmovalci na obrazcu razvrščeni po kakovosti (oziroma kot želite, da bodo startali) od najboljšega navzdol. Prijav v wordu, natipkanih ali ročno napisanih ne bomo sprejeli kot pravilno prijavo in jih ne bomo upoštevali pri žrebu.
Naknadnih prijav, sprememb in zamenjav, po tem roku (20.01.2019) ne bo možno upoštevati. Svetujemo, da prijavite samo tekmovalce, katerih udeležba je zanesljiva.
Vodje ekip prevzamejo pakete, ki vsebujejo štartne številke, na Smučarskem centru Cerkno od 9.00 dalje in sicer na stojnici nasproti blagajne vstopne postaje smučarske proge Brdo, ki bo ustrezno označena.
Za nakup smučarskih kart in bonov za kosilo vodje ekip, na posebej označeni blagajni vstopne postaje smučarske proge Brdo, predložijo naročilnico, na podlagi katere jim bo naknadno izstavljen račun. Naročilnica naj vsebuje popolne podatke o naročniku in se glasi na naslov dobavitelja: Hotel Cerkno d.o.o., Sedejev trg 8, 5282 Cerkno.

Strošek na tekmovalca: dnevna  smučarska karta: 17 EUR,  kosilo: 6 EUR krijejo prijavitelji ekip. Za spremljevalce, ki ne bodo smučali, povratna karta za dostavno sedežnico stane 5 EUR.(Stroške organizacije tekme za člane ZVVS krije ZVVS).

VAŽNO : Kosilo je možno v restavraciji Smučarskega centra Cerkno na smučišču ali v Hotelu v Cerknem. Zato to obvezno navedite ob prijavi.

Prijave pošljite na naslov (na E-mail): franci.ferjancic@siol.net

Nasvidenje na Smučarskem centru Cerkno na Črnem Vrhu nad Cerknim!

Idrija, 26.12.2018

Predsednik OO ZVVS Idrija-Cerkno
Zorko Velikanje