EVIDENTIRANJE KANDIDATK IN KANDIDATOV ZA PREDSEDNIKA OZ VVS

Spoštovane veteranke in veterani!

Leto 2017 je bilo naše volilno leto. Izvolili smo novega predsednika g.Velikanje Zorka in člane predsedstva.

Novoizvoljeni predsednik je takrat – kot je dejal sam – obveznost prevzel za eno leto, čeprav je funkcijo odlično opravljal tudi v letu 2018.
Predsednik je zaradi osebnih razlogov in načrtov na seji predsedstva OZ VVS zaprosil za razrešitev.
Člani predsedstva so njegovo odločitev sprejeli z razumevanjem, čeprav z obžalovanjem.

Ker odločitev predsednika pomeni, da moramo na letošnjem zboru članov izvoliti novega predsednika oziroma novega člana predsedstva, je predsedstvo OZ VVS na zadnji seji dne 22.1.2019 sprejelo sklep, da začne postopek evidentiranja kandidatk in kandidatov za to funkcijo.

V skladu s tem sklepom vse veteranke in veterane vabimo, da do 17.02.2019 sporočijo imena kandidatk in kandidatov, za katere menijo, da bi bili primerni in pripravljeni kandidirati za funkcijo predsednika oziroma člana predsedstva OZ VVS Idrija Cerkno.
Naslov za sporočanje evidentiranih kandidatk in kandidatov: info@cerkno-idrija.zvvs.si (veteranska pisarna).

Veteranski pozdrav!

Lenca Kržišnik
Sekretarka OZ VVS