SPOMINSKA SVEČANOST OB 75-LETNICI POHODA XIV. DIVIZIJE NOV NA ŠTAJERSKO

Na povabilo Društva za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije NOV iz Laškega, smo se v nedeljo  10. februarja  člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo , Območnega združenja slovenskih častnikov in Območnega združenja borcev za vrednote NOB Idrija-Cerkno udeležili zaključka tridnevnega pohoda in spominske svečanosti v spomin na legendarni pohod XIV. divizije NOV.
Januarja 1944 je divizija krenila iz Suhorja v Beli Krajini preko Hrvaške na Štajersko. Naloga takrat najmočnejše enote slovenskega partizanskega gibanja je je bila, da okrepi slovenski osvobodilni boj na tem območju,  prepreči prisilno mobilizacijo v nemško vojsko, omogoči vpoklic v partizanske vrste ter razbremeni pritisk na narodnoosvobodilne sile v drugih okupiranih predelih.
Spominska slovesnost je bila v soteski Gračnice pri Rimskih Toplicah, kjer je 12. Februarja 1944 prišlo do silovitega spopada med Nemci in partizani, v katerega so bili vpleteni tudi nedolžni otroci. Nemci, ki so prodirali po dolini Gračnice proti Jurkloštru, so slutili partizansko zasedo, zato so za živi ščit med potjo pobrali otroke, ki so se vračali iz neke prireditve. Z njimi so obdali svojo predhodnico in tako naredili okrog sebe živi zid. Komandant 1. bataljona Šercerjeve brigade Ilija Badovinec, je bil pred težko odločitvijo. Njegova enota je imela nalogo, da zavaruje varen prehod enotam XIV. divizije preko soteske Gračnica, ki ga je tudi izvršila. Vnel se je srdit spopad v katerem je bilo nekaj mrtvih in ranjenih na obeh straneh. Nehote je bil ubit tudi en otrok in trije ranjeni. Komandant Ilija Badovinac je bil pri umiku smrtno zadet. Njegovo truplo so v potoku Gračnice našli Nemci in ga tam pokopali.

Slavnostni govornik na svečanosti je bil zgodovinar dr. Martin Premk, ki je opisal pomen bojne poti XIV. divizije na Štajersko.

V kulturnem programu so nastopili Marjetka Popovski, Moški pevski zbor Laško in godba na pihala Laško.

Jože Erjavec