NAČRT DELA OZ VVS IDRIJA CERKNO ZA LETO 20219

Predsedstvo OZ VVS je na zadnji seji sprejelo predlog Letnega načrta dela OZ VVS Idrija Cerkno za leto 2019. Letni načrt dela bo posredovan v obravnavo in sprejem Zboru članov OZ VVS.Letni načrt dela OZ VVS Idrija Cerkno za leto 2019 si lahko preberete v naslednji datoteki:  Načrt dela za leto 2019 – dokončni

Predsedstvo OZ VVS je sprejelo tudi Koledar pomembnih dogodkov v letu 2019, ki jih bodo s svojimi prireditvami obeleževale druge veteranske in domoljubne organizacije.  Koledar pomembnih dogodkov v letu 2019 si lahko preberete v naslednji datoteki:  Koledar pomembnejših dogodkov 2019 -po mesecih