VABILO NA LETNI ZBOR ČLANOV OZ VVS

Vabimo vas na letni zbor članov OZ VVS Idrija – Cerkno,
ki bo v soboto 23 3. 2019 ob 17 uri v restavraciji Nebesa  družbe Kolektor, na Vojkovi ulici 10 v Idriji.

 

 

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Sprejem dnevnega reda zbora
3. Izvolitev organov delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev.
4. Obravnava in sprejem:
– poročila o delu za leto 2018
– finančno poročilo za leto 2018
– poročilo nadzornega odbora
– poročilo častnega razsodišča
5. Obravnava in sprejem:
– plana za leto 2019
– finančnega plana 2019
6. Volitve:
– predsednika OZ VVS Idrija Cerkno
7. Svečana podelitev priznanj.
8. Razno

Gradivo za občni zbor je objavljeno na spletni strani OZ VVS Idrija-Cerkno.
Nekaj izvodov bo na voljo pred občnim zborom v restavraciji Nebesa koncerna  Kolektor.

Po  zaključku bomo nadaljevali s prijetnim druženjem.

Veteranski pozdrav!!

Zorko Velikanje l.r.
predsednik