REDNI LETNI ZBOR ČLANOV OZ VVS

V soboto so se na rednem letnem zboru sešli člani in članice Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija  Cerkno.  Zbora so se udeležili tudi poslanec DZ Samo Bevk, predstavniki OZ VVS Logatec in Tolmin, predsednik Pokrajinskega odbora ZVVS ter predstavniki Policijskega veteranskega združenja Sever. Po uvodnem kulturnem programu, ki sta ga izvedla dva mlada harmonikaša iz OŠ. Črni Vrh nad Idrijo, so udeleženci pregledali opravljeno delo v lanskem letu, si zastavili načrte za letošnje to ter  izvolili novo vodstvo, ki bo združenje vodilo do  prihodnjega zbora članov.
Osrednje poslanstvo, ki ga uresničuje Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno je ohranjanje spomina na dogodke in vrednot osamosvojitvene vojne za Slovenijo. Med osrednja področja aktivnosti združenja sodijo pomoč članom pri pridobivanju statusa vojnega veterana in uveljavljanju drugih pravic s tega področja, spremljanje socialnega stanja članstva, skrb za športno in družabno udejstvovanje članov in njihovo informiranost, organizacijska krepitev združenja in njegove prepoznavnosti v javnosti ter sodelovanje s sorodnimi društvi, združenji in Zvezo veteranov vojne za Slovenijo. Vse te dejavnosti, ki jih je združenje organiziralo v preteklem letu so bile predstavljene tudi v poročilu o opravljenem delu, ki so ga udeleženci soglasno potrdili
Uresničevanje tega poslanstva ostaja ključna  smer delovanja združenja tudi v letošnjem letu. Tudi v letošnjem letu bo pomembno področje delovanja,  sodelovanje s šolami, zlasti pri  izpeljavi že tradicionalnega literarnega  natečaja Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije, soorganizaciji proslav ob državnih praznikih, vezanih za procese osamosvajanja Slovenije in  pri drugih projektih. Načrtujejo postavitev novega spominskega obeležja dogodkom iz osamosvojitvene vojne, organizacijo spominskih pohodov in srečanja nekdanjih pripadnikov enot TO Idrija kot  skrb za drugo športno in družabno udejstvovanje članov.  Do konca leta bodo, po več letnem zbiranju dokumentarnega gradiva in pisanju prispevkov,  izdali tudi zbornik s spomini udeležencev osamosvojitvene vojne na Idrijskem in Cerkljanskem.
Udeleženci zbora so po zaprosilu po  predčasni razrešnici, za katero je zaprosil  zaradi osebnih obveznosti, dolžnosti razrešili dosedanjega predsednika Zorka Velikanje. Za predsednika pa so izvolili Marijana Platiše, ki bo skupaj z Marjanom Rupnikom in  Markom Mikužem, drugim novoizvoljenim podpredsednikom, ter sekretarko Mileno Kržišnik, vodil združenje do naslednjega zbora članov.
V sklepnem delu sobotnega zbora članov so zaslužnim članom podelili tudi priznanja Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Srebrno plaketo ZVVS je prejela Marta Jordan, bronasto plaketo Alfred Pregelj, spominsko plaketo pa Barbara Prelovec iz koncerna Kolektor. Zlato plaketo Zveze veteranov vojne za Slovenijo pa bosta na glavnem zboru zveze prejela Zorko Velikanje in Franci Ferjančič, red veterana vojne za Slovenijo II. stopnje pa Marijan Platiše. V zahvalo za plodno sodelovanje pa je Območno združenje prejelo posebno plaketo s strani Tolminskega pododbora policijskega veteranskega združenja Sever.