DELEGACIJA OZ VVS SE JE UDELEŽILA GLAVNEGA ZBORA ZVVS V HRASTNIKU

Številna delegacija OZ VVS Idrija Cerkno se je udeležila letošnjega zasedanja glavnega zbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki je v soboto 6. aprila 2019 potekal v Hrastniku.
Kot je že v navadi, je bil glavni zbor razdeljen na slavnostni del in delovni del.
Slavnostni del se je pričel s prihodom praporščakov ZVVS ob igranju koračnice kvinteta godbenikov Rudarske godbe Hrastnik.
Glavni zbor so s svojo udeležbo počastili: minister za obrambo RS Karl Erjavec, župan občine Hrastnik Marko Funkl, podžupanja občine Trbovlje Maja Krajnik, predsednik ZSČ in predsedujoči KODVOS dr. Alojz Šteiner, predsednik ZPVD Sever dr. Tomaž Čas, predsednik ZDVIS Janez Podržaj, predsednica ZD GM Lučka Lazarev Šerbec, podpredsednik ZZB za vrednote NOB dr. Franc Križanič, predstavnik Društva TIGR Bogo Šest, predstavnik Poveljstva sil SV Roman Anžič.
Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Karl Erjavec.
Zveza veteranov vojne za Slovenijo se je s podelitvijo zahvalnih listin zahvalila izdajateljem številnih zbornikov, biltenov, brošur, ki so bile izdane ob 50-letnici ustanovitve TO, obletnicah delovanja OZVVS.
Svojim članom, ki so s svojim delom pomembno doprinesli k boljšemu delovanju Zveze veteranov, je leta podelila bronaste, srebrne in zlate plakete. Zlati plaketi sta letos prejela tudi Zorko Velikanje in Franci Ferjančič iz OZ VVS Idrija Cerkno.
Svojim najzaslužnejšim članom pa je Zveze veteranov podelila svoja najvišja priznanja Red ZVVS III. II. in I. stopnje.  Red II. stopnje je za svoje dosedanje delo prejel  Marijan Platiše iz OZ VVS Idrija Cerkno.
V delovnem delu  glavnega zbora na katerem sta sodelovala delegata OZ VVS Marijan Platiše in Milena Kržišnik, je glavni zbor najprej  poslušal uvodni poročili predsednika Ladislava Lipiča in generalnega sekretarja Mitja Jankoviča, nato pa obravnaval in sprejel poročilo o delu ZVVS, finančno poročilo za leto 2018 ter poročila  Nadzornega odbora, Častnega razsodišča in poročila komisij  za leto 2018.
V nadaljevanju je glavni zbor obravnaval in sprejel program dela za leti 2019 in 2020, finančni načrt za leto 2019 ter spremembe in dopolnitve statuta ZVVS.
V zaključni besedi se je predsednik ZVVS Ladislav Lipič zahvalil OZVVS Zasavje za gostoljubje in pomoč pri organizaciji glavnega zbora, vsem  delegatkam in delegatom pa zaželel uspešno delo pri uresničevanju programskih usmeritev organizacije ter jim zaželel srečno vrnitev v svoje sredine.