MARIJAN PLATIŠE PREJEL RED ZVVS II. STOPNJE, ENO NAJVIŠJIH PRIZNANJ VETERANSKE ORGANIZACIJE

Med  letošnjimi prejemniki najvišjih priznanj Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki jih je leta podelila na svečanem zasedanju glavnega zbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki je v soboto 6. aprila 2019 potekal v Hrastniku, je bil tudi Marijan Platiše iz OZ VVS Idrija Cerkno.

Za njegovo dolgoletno in prizadevno delo v veteranski organizaciji, ki je pomembno vplivalo na razvoj, utrjevanje in uveljavljanje ZVVS na občinski, regijski in državni ravni, mu je Zveza veteranov vojne za Slovenijo podelila Red ZVVS II. stopnje, ki je eno najvišjih priznanj  veteranske organizacije.

Marijan Platiše je ustanovni član OZ VVS Idrija Cerkno in vse od ustanovitve dalje, prizadevno dela v veteranski organizaciji. Eno mandatno obdobje je kot predsednik že vodil delo območnega združenja, letos pa je predsedovanje združenju prevzel ponovno.  Zbral je gradivo in uredil zbornik »V veteranski smučini«, redno dopisuje v glasilo Veteran, pripravil je predavanje o delovanju Teritorialne obrambe Idrija v procesu osamosvajanja Slovenije, sedaj pa pripravlja izdajo zbornika o delovanju Teritorialne obrambe Idrija v osamosvojitveni vojni.