ZORKO VELIKANJE IN FRANCI FERJANČIČ STA PREJELA ZLATI PLAKETI ZVVS

V slavnostnem delu letošnjega zasedanja glavnega zbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki je v soboto 6. aprila 2019 potekal v Hrastniku, se je Zveza veteranov vojne za Slovenijo  svojim članom, ki so s svojim delom pomembno doprinesli k boljšemu delovanju Zveze veteranov, zahvalila s podelitvijo priznanj  in sicer bronaste, srebrne in zlate plakete ZVVS.

Visoko priznanje, zlati plaketi ZVVS sta za svoje izjemno prizadevno in dolgoletno delo v veteranski organizacij prejela tudi Zorko Velikanje in Franci Ferjančič  iz OZ VVS Idrija Cerkno.
Zorko Velikanje, ki je bil prvi predsednik,  je letos zaključil že drugo obdobje predsedovanja in prizadevnega vodenja dela OZ VVS Idrija Cerkno.

Franci Ferjančič pa je že vrsto let aktiven član predsedstva OZ VVS Idrija Cerkno, v katerem prizadevno skrbi za organizacijo športnih in rekreativnih dejavnosti območnega združenja.
Obema prejemnikoma zlatih plaket iskreno čestitamo!