STALIŠČE PREDSEDSTVA ZVVS DO PREDLOGA ZA SPREMEMBO ZAKONA O VOJNIH VETERANIH

VEZA VETERANOV VOJNE
ZA SLOVENIJO
PREDSEDSTVO
Rojčeva ulica 16, 1000 Ljubljana
Številka: ZVVS-79/2019
Datum:   17. 4. 2019

Spoštovane vojne veteranke in veterani,

v medijih ste zasledili, da je skupina poslank in poslancev s prvo podpisanim Danijelom Krivcem, v Državni zbor Republike Slovenije dne, 10. 4. 2019 vložila Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih veteranih. Njihov predlog je:

– da se zniža starostna meja za uveljavljanje pravice do varstva po Zakonu o vojnih veteranih iz 55 let na 50 let,
– da se vrne pravica do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja tako, da lahko upravičenec po lastni izbiri uveljavi pravico po Zakonu o vojnih veteranih ali po kakšnem drugem predpisu in
– osnova za ugotavljanje pravice do veteranskega dodatka in za določanje njegove višine je 550 € in se usklajuje v višini in na način kot se usklajujejo pokojnine.

Namen slednjega je, da nova osnova pomeni povišanje obstoječe osnove tako, da se prilagodi povišanju pokojnin, predvsem minimalne pokojnine za delovno dobo 40 let brez odkupa in se tudi usklajuje neodvisno od drugih predpostavk, vendar skupaj z usklajevanjem pokojnin. Predlaga se določitev osnove na višini 550 € tako, da zaobsega vse tiste, ki se jim je leta 2017 pokojnina določila na 500 €, tik nad sedanjo osnovo v višini 497 € za pravice do veteranskega dodatka in vse tiste, ki so veteranski dodatek izgubili zaradi drugega usklajevanja pokojnin.

Navedeni predlog zakona ne posega v spremembe in dopolnitve Zakona o vojnih veteranih, ki sta jih predlagali Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever, so pa nas s svojim predlogom prehiteli, ker koalicijske stranke našega predloga še niso posredovale v obravnavo. V tem trenutku potekajo zadnji razgovori za vložitev našega predloga, ki pa bo na žalost obravnavan za predlogom, ki ga je podala skupina poslank in poslancev.

Kot predsednik Zveze veteranov ocenjujem, da je predlog skupine poslank in poslancev za nas sprejemljiv in ga bomo v javni razpravi podprli. Res pa je, da gre v tem primeru za popravljanje rešitev, ki so jih pred leti sprejeli poslanke in poslanci takrat vladajoče koalicije z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF).

Veterani vojne za Slovenijo bomo spremljali razprave, ki bodo potekale v postopku sprejemanja navedenih sprememb in dopolnitev zakona ter ustrezno podprli rešitve, ki bodo ugodne za vse vojne veterane. V primeru, da določene rešitve ne bodo sprejete, bomo imeli možnost te rešitve po tehtnem preudarku izpeljati v okviru sprememb in dopolnitev Zakona o vojnih veteranih.

S spoštovanjem,

Ladislav Lipič
predsednik