ZAKLJUČIL SE JE 8. LITERARNI NATEČAJ »TUDI PRI NAS JE POTEKALO OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE«

V teh dneh se zaključujejo aktivnosti povezane z 8. literarnim natečajem »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, katerega  v sodelovanju z vodstvi osnovnih šol in prizadevnimi mentorji v osnovnih šolah Cerkno, Črni Vrha nad Idrijo, Idrija in Spodnja Idrija, organizira Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno.

Namen natečaja je bil, da učenke in učenci od 7. do 9. razreda osnovnih šol, raziskujejo in napišejo svoja razmišljanja ter pripovedi spominov svojih staršev, starih staršev ali  znancev o tem, kako so doživljali osamosvajanje Slovenije  in  dogodke iz osamosvojitvene vojne za Slovenijo, ki so se dogajali na območju sedanjih občin Idrija in Cerkno.

Na letošnji literarni natečaj se  s svojimi literarnimi prispevki odzvalo osemindvajset mladih avtorjev, od tega pet iz OŠ Cerkno, trije iz OŠ Črni Vrha nad Idrijo, deset iz OŠ Idrija in deset iz OŠ Spodnja Idrija,

Strokovna komisija OZ VVS Idrija Cerkno, ki jo je vodil predsednik Zorko Velikanje, v njej pa so kot člani sodelovali še: Milena Kržišnik,  Marijan Platiše in Marko Mikuž, je pozorno prebrala vse prispele literarne prispevke. Splošna ocena komisije je, da so letošnji prispevki mladih avtorjev zanimivi in vsebinsko bogati, iz njih pa izhaja veliko raziskovanja mladih avtorjev,  nad čemer komisija izraža posebno zadovoljstvo.

V skladu s pravili razpisa, je komisija izmed prispelih literarnih prispevkov iz posamezne osnovne šole izbrala tistega, ki vsebinsko najbolj ustreza  vsebini, namenu in cilju razpisa.

Rezultate literarnega natečaja bodo uradno razglasili na svečanosti, ki jo ob zaključku literarnega natečaja in  obeležitvi  državnega praznika Dneva upora proti okupatorju, pripravljajo v četrtek, 25. 4. 2019 ob 11. uri v Osnovni šoli Črni Vrh nad Idrijo.

Na svečanosti bodo razglasili tudi najboljše literarne prispevke, njihovim avtorjem pa podelili priznanja in priložnostne nagrade.

Na dan svečanosti bo OZ VVS Idrija Cerkno izdalo tudi posebno knjižico – Zbornik, v katerem so objavljeni vsi literarni prispevki, ki so prispeli na letošnji osmi literarni natečaj.

V mesecu maju pa OZ VVS Idrija Cerkno za vse udeležence literarnega natečaja in njihove mentorje, organizira strokovno ekskurzijo na kateri si bodo  med drugim ogledali tudi  zbirke v Parku vojaške zgodovine v Pivki.

Ob zaključku literarnega  natečaja OZ VVS Idrija Cerkno vodstvom osnovnih šol, prizadevnim mentorjem in vsem mladim avtorjem  častita ob uspešno izpeljanem natečaju in se zahvaljuje za opravljeno delo.  Istočasno pa izraža pričakovanje, da bo enako uspešen tudi prihodnji, deveti literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«.