V SREDO POPOLDAN ZAČNE Z DELOM ČLANSKA PISARNA OZ VVS

V sredo 8.5.2019  začne delovati članska pisarna OZ VVS Idrija Cerkno.
Članska pisarna deluje na sedežu Območnega združenja: Vojkova ulica 2a, 5280 Idrija (pisarna v prvem nadstropju gasilskega doma Idrija).
Uradne ure v članski pisarni OZ VVS Idrija Cerkno so vsako prvo sredo  v mesecu od 16. do 18. ure.
Če pade na  to sredo praznik, je članska pisarna odprta naslednjo sredo.
Članska pisarna OZ VVS je namenjena predvsem pogovoru vodstva  s člani območnega združenja o aktivnostih združenja,  o pridobivanju statusa in uveljavljanju pravic vojnega veterana ter o drugih vprašanjih o katerih bi se veterani  ali drugi občani iz občin Idrija in Cerkno želeli pogovoriti s predstavniki območnega združenja.

Na dan uradnih ur bo v članski pisarni vedno prisoten eden izmed članov predsedstva OZ VVS.

RAZPOPRED DEŽURSTVA V ČLANSKI PISARNI OZVVS IDRIJA CERKNO:

Datum in ura                            Dežurni
08.05.2019 od 16 do 18 ure    Čuk Vojko
05.06.2019 od 16 do 18 ure    Erjavec Jože
03.07.2019 od 16 do 18 ure    Ferjančič Franci
07.08.2019 od 16 do 18 ure    Kržišnik Lenca
04.09.2019 od 16 do 18 ure    Mikuž Marko
03.10.2019 od 16 do 18 ure    Mlakar Cveto
06.11.2019 od 16 do 18 ure    Platiše Marijan
04.12.2019 od 16 do 18 ure    Rupnik Marjan

Koordinator članske pisarne je podpredsednik OZ VVS  Marjan Rupnik.

Vabljeni na obisk in pogovor!