ŽUPAN OBČINE CERKNO SPREJEL PREDSEDNIKA IN PODPREDSEDNIKA OZ VVS IDRIJA CERKNO

Župan Občine Cerkno Gašper Uršič je v četrtek 9.5.2019, na predstavitvenem razgovoru, na katerem je sodeloval tudi podžupan Domen Uršič, gostil novo vodstvo OZ VVS Idrija Cerkno.
Predsednik Marijan Platiše in podpredsednik Marjan Rupniki sta gostitelju predstavila delovanje  območnega združenja, njihov program dela ter  zamisli in predloge glede nadaljnjega sodelovanja z lokalno skupnostjo.
V razgovoru so se prisotni zlasti dotaknili tistih programskih točk, ki se nanašajo na  delovanje Območnega združenja na območju Občine Cerkno, kot so: skorajšnji »pohod po Barikadah« združen s srečanjem nekdanjih pripadnikov cerkljanske čete TO Idrija na Kladju, postavitev spominskega obeležja tajnemu skladišču rožja in streliva TO Idrija na stavbi nekdanje Pekarije v Cerknem, literarnega natečaja na temo osamosvojitvene vojne za osnovnošolce ter izdaja Zbornika o  razvoju in delovanju TO Idrija v obdobju osamosvajanja Slovenije.
Z obeh strani je bila izražena želja po tvornem sodelovanju  pri organizaciji dogodkov in  izvajanju aktivnostih katerih namen je ohranjanje spoštljivega spomina na dogodke iz časa osamosvajanja Slovenije.
Kot doslej, pa bo po zagotovilu župana,  Občina Cerkno  delovanje Območnega združenja tudi finančno podpirala.