UDELEŽENCI 8. LITERARNEGA NATEČAJA NA DOMOLJUBNI EKSKURZIJI

Mlade avtorice in avtorje, ki so  v svojih literarnih prispevkih pisali o dogodkih iz osamosvojitvene vojne na območju občin Idrija in Cerkno in z njimi sodelovali na letošnjem osmem literarnem natečaju ter njihove mentorje,  so  veterani vojne za Slovenijo iz Območnega združenja Idrija  Cerkno,  v sredo 15. maja popeljali na domoljubno ekskurzijo.

 

Udeleženci domoljubne ekskurzije iz osnovnih šol  Cerkno, Črni vrh nad Idrijo, Idrija in Spodnja Idrija so obiskali Park vojaške zgodovine v Pivki in si ogledali razstavljene eksponate, zlasti oklepna vozila, artilerijska orožja, letala in helikopterje ter na koncu še podmornico.

 

Posebno pozornost so namenili predstavitvi dogajanja v nekdanji Jugoslaviji ter procesov, ki so se odvijali v Sloveniji in so pripeljali do demokratičnih sprememb ter osamosvojitve Slovenije. Temu pa je sledila osamosvojitvena vojna, v kateri sta se Teritorialna obramba in slovenska Policija zoperstavili Jugoslovanski ljudski armadi, ki je bila kljub vojaški premoči poražena in se je morala v oktobru leta 1991 iz Slovenije umakniti. S tem dejanjem je Slovenija uveljavila dejansko suverenost na svojem celotnem ozemlju. Začela pa so se prizadevanje za mednarodno priznanje novo nastale države.

Izbor najboljših prispevkov literarnega natečaja so organizatorji predstavili na zaključni svečanosti, ki je  25. aprila potekala  v Osnovni šili Črni Vrh nad Idrijo. Vse na natečaj prispele prispevke,  pa so veterani objavili  tudi v posebnem zborniku.