SREČANJE NEKDANJIH PRIPADNIKOV CERKLJANSKE ČETE TO IDRIJA NA KLADJU

Pol stotnije veterank in veteranov ter drugih udeležencev se je v soboto 18. maja  udeležilo pohoda po barikadah in srečanja nekdanjih pripadnikov cerkljanske čete Teritorialne obrambe Idrija. To je aktivnost s katero veterani vojne za Slovenijo in drugi udeleženci,  ohranjamo spomin na bojne aktivnosti, v katerih so pripadniki različnih enot Teritorialne obrambe Idrija nadzirali promet na  glavnih komunikacijah preko občine Idrija.  Njihova naloga je bila  postaviti  in varovati  cestne barikade ter nadzirati in preprečiti morebitne premike  enot JLA po teh komunikacijah.
Z letošnji dogodek je bil namenjen spominu na priprave in varovanje cestne barikade na Kladju, ki so ga izvajali pripadniki   Cerkljanske čete Teritorialne obrambe Idrija.
Pohodniki so se zjutraj zbrali  v Cerknem, od koder jih je pot vodila skozi Cigunco v  Gopalše in naprej  do lokacije barikade, ki je bila na križišču cest  pod  Kladjami.
Na domačiji, ki je neposredno nad  lokacijo barikade, sta pohodnike prijazno sprejela domačina Bojan in Zdenka Eržen. Na tej domačiji so bili v času osamosvojitvene vojne nameščeni pripadniki Teritorialne obrambe, ki so varovali barikado.
Zbranim je na tem postanku spregovoril Darko Svetičič, ki je bil poveljnik voda, ki je postavila in varovala barikado ter nadzirala promet na komunikaciji Škofja Loka – Cerkno. Obudil je spomin na  takratno dogajanje  in aktivnosti njegove enote.
Nato so pohodniki nadaljevali pot mimo  domačije pri Ratovžu, kjer  so bili prav tako prijazno sprejeti, do Kladja, kjer so se zbrali v objektu nekdanje vojašnice JLA, ki jo domačini imenujejo Podmornica.

Pohodnikom so se  na srečanju pridružili tudi nekdanji pripadniki Cerkljanske čete Teritorialne obrambe Idrija,   nekdanji pripadniki Narodne zaščite iz KS Podlanišče, ki so leta 1991 na tem območju izvajali svoje naloge in domačini iz Kladja.

 

 

Na priložnostni spominski svečanosti so udeležence s pozdravnimi nagovori  nagovorili: Marijan Platiše, predsednik OZ VVS, Gašper Uršič, župan Občine Cerkno, Lado Sedej podpredsednik Pokrajinskega odbora ZVVS, Jože Erjavec, sekretar OZ ZSČ in Štefan Kerčmar predsednik pododbora PVD Sever. O delovanju cerkljanske čete Teritorialne obrambe Idrija v pripravah in v času osamosvojitvene vojne pa je prisotnim spregovoril Janez Vončina, nekdanji politkomisar te enote.

V priložnostnem kulturnem programu je nastopil harmonikar Pavel Magajne, Franci Ferjančič, ki je tudi organiziral in vodil prireditev, pa je prebral prispevek Luka Makuca iz OŠ Cerkno, ki je bil  nagrajen na letošnjem literarnem natečaju »Tudi pri nas je otekalo osamosvajanje Slovenije«.