DELEGACIJA OZ VVS NA RAZGOVORU PRI ŽUPANU TOMAŽU VENCELJ

V ponedeljek 17.6.2019 je  župan Občine Idrija Tomaž Vencelj na predstavitvenem razgovoru, sprejel predsednika, podpredsednika in sekretarko  OZ VVS Idrija Cerkno.
Predsednik Marijan Platiše in ostali člani delegacije OZ VVS  so gostitelju predstavili delovanje  Območnega združenja, njihov program dela ter  zamisli in predloge glede nadaljnjega sodelovanja z lokalno skupnostjo.
V razgovoru so se prisotni zlasti dotaknili tistih programskih točk, ki se nanašajo na  delovanje Območnega združenja na območju Občine Idrija, kot so: svečanosti, ki se bodo v Idriji  odvile v počastitev Dneva državnosti,  športno in družabno srečanje veteranov na Vojskem ter izdaja Zbornika o  razvoju in delovanju TO Idrija v obdobju osamosvajanja Slovenije.
Posebno pozornost so namenili obravnavi predloga OZ VVS za dokončno ureditev  spominskega parka osamosvojitve Slovenije pred Osnovno šolo v Idriji, katerega je župan podprl in pri njegovi realizaciji obljubil sodelovanje občine.
Seveda se sogovorniki niso mogli izogniti niti vprašanju financiranja dejavnosti OZ VVS.  Veterani niso najbolj zadovoljni s sedanjim sistemom pridobivanja sredstev  iz občinskega proračuna preko javnega razpisa, saj kriteriji in nameni porabe sredstev, ki so določeni z veljavnim pravilnikom ne ustrezajo specifiki dejavnosti veteranske organizacije, zato bi jim bolj ustrezalo financiranje preko samostojne proračunske postavke, kot je bilo že v preteklosti. Župan je zagotovil, da bo  Občina Idrija delovanje Območnega združenja finančno podpirala tudi v prihodnje, glede sistema financiranja pa od veteranov pričakuje predlog za spremembo in dopolnitev veljavnega pravilnika o financiranju društev.
Z obeh strani je bila izražena želja po tvornem sodelovanju  pri organizaciji dogodkov in  izvajanju aktivnostih katerih namen je ohranjanje spoštljivega spomina na dogodke iz časa osamosvajanja Slovenije.