VETERANE NA VOJSKEM JE NAGOVORILA NATALIJA KOVAČ – JEREB

Udeležence šprtnega in družabnega srečanja vojnih veteranov na Vojskem, na katerem so počastili Dan državnosti in obudili spomin na delovanje Učne čete Teritorialne obrambe Idrija, ki je na Vojskem organizirala in vodila zbirni center za prebegle pripadnike JLA, je udeležence kot slavnostna govornca nagovorila Natalija Kovač- Jereb, državna sekretarka na ministrstvu za finance. V svojem slavnostnem nagovoru je dejala:

“Dragi veterani, drage veteranke.
Tovariši in tovarišice.
Spoštovane dame in gospodje.
Spoštovani podžupan.

V posebno čast mi je, da vas lahko pozdravim na današnji prireditvi na Vojskem, najvišje ležeči vasi na Primorskem, katerega srce in duša so prijazni domačini.

Vojsko je bilo središče primorskega partizanstva in ob pisanju nagovora se mi je v misli prikradel vojskarski pesnik, partizan, urednik, novinar in prevajalec Črtomir Šinkovec.
Zato mi dovolite, da nagovor pričnem z verzi iz njegove pesmi Zemlja:

Od vseh preprostih besed,
od vseh preprostih imen
meni najlepše zveni:
zemlja.

Vse mi diši po trpljenju
in znoju,
vse mi diši
po tisočletnemu opoju
ljubezni in tople krvi.

V teh dneh so na Vojskem  praznovali krajevni praznik v spomin na usodne dogodke iz druge svetovne vojne pred 76 leti, ki so zarezali v življenje prebivalcev te vasi.
Povod za požig vasi 23. junija 1943 je bil napad prvega bataljona Gregorčičeve brigade v Razorah na skupino karabinjerjev, ki so imeli nalogo tistega dne aretirati dve domačinki. Še istega dne so italijanske sile v znak maščevanja že v Mrzli Rupi požgale 8 domačij, dan kasneje, 23. junija, pa so med povračilno akcijo požgale še 30 hiš in aretirale 24 ljudi. Zgodba slovenskega naroda je burna, na smrt sta ga obsodila fašizem in nacizem.
Danes s to slovesnostjo obeležujemo enega najpomembnejših državnih praznikov, ko se vsi skupaj spominjamo zgodovinskega dne. Zamisel, da prebivalci Slovenije še pred ustavo z referendumom neposredno odločimo, ali smo za samostojno in neodvisno državo Slovenijo. Rezultat referenduma in njegova prepričljivost je presenetila celo predlagatelje.
Vsi dobro veste, kaj je upor. Upor celotnega naroda. Nas Primorcev.
Vroči so bili tudi junijski dnevi leta 1991, ko se je rojevala država. Republika Slovenija! Država, ki smo jo Slovenci ustvarili, temelji na turbulentnih zgodovinskih dogodkih. Slovenski narod se je tako rekoč čez noč zavihtel v družbo evropske družine narodov.
Danes so lahko pripadniki Slovenske vojske upravičeno ponosni na svojo predhodnico – teritorialno obrambo.  V obdobju vseh teh let je prehodila pomembno pot, od ustanovitve leta 1968 pa vse do leta 1991, ko je z orožjem branila pravico slovenskega naroda, da sam odloča o lastni prihodnosti. Del te zgodbe je bila tudi Teritorialna obramba Idrija, ki je v tem procesu odigrala pomembno vlogo.
Spoštovani gostje, veteranke in veterani, današnja slovesnost je namenjena  ohranjanju spomina na delovanje 30. pehotne učne čete Teritorialne obrambe Idrija. Ta enota je v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo delovala na Vojskem. V dneh  osamosvojitvene vojne pa je 30. pehotna učna četa Teritorialne obrambe Idrija opravila eno od pomembnejših nalog idrijske Teritorialne obrambe. Njena naloga  je bila formiranje in vodenje Zbirnega centra za prebegle častnike in vojake JLA.
Danes živimo v drugačnem svetu, kot je bil takrat, vendar živimo v svetu, kjer okolje stalno stremi k podrejanju. Potrebno se je zavedati, da le če sami odločamo, smo svobodni, naša svoboda pa je ogrožena, če pozabimo na korenine, iz katerih je ta svoboda zrastla.
Razvoj države je v obdobju po osamosvojitvi strmo rasel. To je dejstvo, ki ga potrjujejo mnoge mednarodne raziskave. Slovenija je na primer zelo visoko na lestvicah po privlačnosti za najboljše kadre, po svetovnem indeksu miru smo na 8. mestu, na 5. mestu smo med vsemi državami, kjer imajo novorojenčki največjo možnost za preživetje, in na 1. mestu med državami, v katerih otroci najbolje živijo.
Slovenija velja za najhitreje rastočo digitalno družbo v Evropski uniji, saj napreduje tako pri povezljivosti kot digitalizaciji gospodarstva in na področju digitalnih javnih storitev. Vse to so spoštovanja in največjega priznanja vredni dosežki na mednarodnih lestvicah, ki pa se jih morda v našem vsakdanjiku premalo zavedamo.
A vendar – to je naš skupni uspeh, rezultat vseh naših odločitev in potez, ki jih sprejemamo kot odgovorni posamezniki in kot sodobna demokratična država. Zame in za vse nas je to neposredni dokaz, da v Sloveniji znamo in zmoremo marsikaj. Dokaz, da smo Slovenci in Slovenke pogumen, samozavesten in odločen narod.
Slovenija je varna država. To je dejstvo, ki nam ga zavida marsikatera druga država.
Rebalans proračuna je stabilen in razvojno naravnan. Nagovarja vse generacije ter je prijazen za vse državljanke in državljane.
Vlada je sprejela vrsto ukrepov glede letnega dodatka in izredne uskladitve pokojnin, dogovor o politiki plač v javnem sektorju, višji minimalni dohodek in višjo minimalno plačo, zvišanje obrambnih izdatkov, med katere sodi tudi kibernetska varnost, in dodatne investicije v zdravstvo. Zagotovljenih je tudi več sredstev za prednostne naloge na področju znanosti in infrastrukture.
Za uravnoteženost javnih financ, h kateri državo zavezuje tudi fiskalno pravilo, je Vlada RS poskrbela tudi z napovedanimi davčnimi spremembami, ki predvidevajo spremembo davčne lestvice, dvig splošne olajšave in dvig stopnje obdavčitve kapitalskih dobičkov.
Ob tej slovesni priložnosti se vam iskreno zahvaljujem za vaš dragoceni prispevek pri nastajanju naše države”.