DAN SUVERENOSTI BODO OBELEŽILI Z ODKRITJEM SPOMINSKEGA OBELEŽJA V CERKNEM

Predsedstvo OZ VVS je na zadnji seji sklenilo, da bodo  veterani letošnji  Dan suverenosti (25.10.2019) obeležili z odkritjem spominskega obeležja tajnemu skladišču orožja Teritorialne obrambe Idrija v Cerknem.
Po premestitvi orožja, ki ga je za enoto Teritorialne obrambe Idrija v Cerknem, v velikem delu kupilo podjetje  ETA Cerkno  in je bilo vrsto let skladiščeno v kletnih prostorih upravne stavbe podjetja ETA,  v vojaško  skladišče JLA  v Črni Vrh nad Idrijo, je  Teritorialna obramba Idrija  v maju 1990 dejansko ostala brez orožja.
Pomanjkanje orožja  je bila  največja omejitev za učinkovitejše obrambne priprave na Idrijskem in Cerkljanskem. Zato je bilo zagotavljanje orožja najpomembnejša naloga Manevrske strukture Narodne zaščite v Idriji.
Orožje se je zagotavljalo s tajno evakuacijo  orožja TO iz skladišča JLA v Črnem Vrhu nad Idrijo ter z izposojo orožja od KS, SO Idrija, sosednjih OŠTO ipd.  Prva večja količina orožja za TO  je bila  v noči  med 18. in 19. septembrom 1990 tajno pripeljana  iz  Kočevske reke. Tej dobavi  so  kasneje sledile še druge dobave orožja in streliva.
Zato je TO  Idrija iskala  primerne lokacije za tajna skladišča tega orožja. Iskalo se je objekte na lokacijah, ki so bile v bližini mobilizacijskih zbirališč posameznih enot TO, objekte, ki so po svoji konstrukciji zagotavljali tajnost in varnost hrambe in ne nazadnje objekte  katerih lastniki so imeli hrabrost in pogum za to, da so skladišče sprejeli pod svojo streho.
V Cerknem  je bila ocena, da je primeren objekt  za tajno skladišče  prostor  nekdanje Pekarne v Cerknem, Mostaniška cesta 2, Cerkno, katerega lastnik je bila ETA Cerkno.
Ker se je s tem strinjalo tudi tedanje vodstvo podjetja, se je  v teh prostorih  v obdobju 1990 – 1991 organiziralo skladišče  orožja in streliva za pripadnike 85. samostojne čete TO Idrija iz  Cerknega.
Veterani vojne za Slovenijo  Idrija Cerkno želimo s spominskim obeležjem  obeležiti ta objekte. Na svečanosti  ob odkritju,  pa se želimo spomniti ljudi ki in organizacij, ki so v tistih prelomnih razmerah s svojim pogumom in ravnanji  odločilno prispevali k zagotavljanju obrambne sposobnosti Teritorialne obrambe Idrija.
Slovesnost z odkritjem spominskega obeležja bo predvidoma potekala v soboto 26.10.2019.
O podrobnostih  dogodka bo OZ VVS zainteresirano javnost še obveščalo.