UREDITEV SPOMINSKEGA PARKA OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE V IDRIJI

OZ VVS Idrija Cerkno  se zavzema, da bi  zamisel o spominskem parku osamosvojitve Slovenije pred osnovno šolo Idrija dokončno realizirali in, da se ogled parka kot sestavni del turističnega produkta Idrije, ponudi turistom in drugim obiskovalcem Idrije. S to pobudo so de obrnili tudi na župana občine Idrija, ki je njihovo zamisel podprl.

Za dokončno ureditev spominskega parka osamosvojitve Slovenije veterani predlagajo:

1. Da se prebarva drog na katerem je 26. junija 1991  v Idriji prvič zaplapolala Slovenska zastava in  na katerem zastava  visi še danes.
2. Da se nekoliko hortikulturno drevesa na sotočju Idrijce in Nikave,  ki so se tako razbohotila, da iz  vpadnic, ki vodijo v mesto, droga s Slovensko zastavo  v spominskem parku skoraj ni videti.

3. Da se med vsemi drevesi, ki so v parku izpostavi lipa, ki je lila leta 1991 posajena v čast samostojni Sloveniji.  V ta namen  bi bilo potrebno zgodovinski  pomen  lipe opisati na ustrezni turistični tabli,  ki bi jo postavili ob lipi, okrog lipe  pa  urediti gredico s cvetjem.
4. Da se odstrani drog z električno napeljavo na sotočju Idrijce in Nikave, kablovode pa po potrebi vkoplje v zemljo.
5. Da se  zgradi ustrezen kamnit podstavek oziroma podest z eno ali dvema stopnicam, na katerega se na istem mestu kot je sedaj,  postavi (dvigne) obstoječe spominsko obeležje, ki je sedaj premalo  opazno, saj skoraj do polovice njegove višine sega okrasno cvetje, ki je posajeno okoli obeležja.
6. Da se iz poti, ki vodi mimo Osnovne šole do spominskega obeležja zgradi tlakovana sprehajalna potka za obiskovalce po kateri bodo sprehajalci lahko prišli do spominskega obeležja.