OKROGLA MIZA O DELOVANJU TERITORIALNE OBRAMBE IDRIJA V OBDOBJU 1968 – 1990

Predsedstvo OZ VVS Idrija Cerkno se je na zadnji seji odločilo, da bo pripravilo okroglo mizo o  Razvoju in delovanju Teritorialne obrambe občine Idrija v obdobju od ustanovitve leta 1968 do osamosvojitvene vojne za Slovenijo.
Kot je predvideno v izhodiščih za pripravo okrogle mize, bo na njej sodeloval zanimiv krog sogovornikov, med njimi nekdanji komandanti in ostali zaposleni v OŠTO Idrija, ter komandanti nekaterih najpomembnejših enot Teritorialne obrambe. K besedi pa bodo povabili tudi  nekdanje pripadnike Teritorialne obrambe iz občinstva.
Na okrogli mizi bodo osvetlili  obdobje nastanka in razvoja TO Idrija, skozi ustanovitev conskih štabov, ustanovitev Severnoprimorskega partizanskega  odreda, zlasti njenega 3. bataljona Jožeta Mihevca Rudarja, ki se je popolnjeval z vojaškimi obvezniki iz občine Idrija, preoblikovanje Conskih štabov v  Pokrajinske štabe TO in ustanavljanje Občinskih štabov TO. Sledilo bo obdobje razvoja  do leta  1986, kjer bo govora strukturi  štaba in enot TO Idrija, o vojaški vaji Udar 84 in nenazadnje o obdobju do leta 1990,  ko se je intenziviralo usposabljanje pripadnikov TO in  ne nazadnje o pripravah na vojaško zavarovanje osamosvojitvenih procesov  v Sloveniji.
Nosilec priprav na okroglo mizo je nekdanji komandant OŠTO Idrija in predsednik OZ VVS Zorko Velikanje.
Okrogla miza bo potekala v petek 8.11.2019 v predavalnici Osnovne šole Idrija.