RAZPIS 9. LITERARNEGA NATEČAJA »TUDI PRI NAS JE POTEKALO OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE«

Predsedstvo OZ VVS  Idrija Cerkno je na zadnji seji sprejelo razpis 9. literarnega natečaja z naslovom:  »TUDI PRI NAS JE POTEKALO OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE«.

Namen natečaja je, da učenke in učenci od 7. do 9. razreda osnovnih šol raziskujejo dogodke ter napišejo svoja razmišljanja, spomine, pripovedi svojih staršev ali znancev o tem, kako so doživljali osamosvajanje Slovenije  in  dogodke iz osamosvojitvene vojne za Slovenijo na območju sedanjih občin Idrija in Cerkno.
Tehnike izražanja:  prosti spis, črtica, esej, anekdota, pesem.
Udeležba: vsaka osnovna šola lahko na natečaju sodeluje z  največ desetimi  literarnimi prispevki po svojem izboru.
Prijava na natečaj: izbrane literarne prispevke svojih učenk in učencev šola pošlje na naslov:  OZ VVS Idrija Cerkno, Vojkova 2a, p.p. 147, 5280 Idrija, najkasneje do 15.  januarja 2020.
Na literarnem prispevku mora biti napisano ime in priimek avtorja, naslov šole, razred ter  ime in priimek mentorja.
Prispevki  morajo  biti oddani  v pisni in v elektronski obliki (lahko na CD–ju ali poslani na elektronski naslov: info@cerkno-idrija.zvvs.si)
Ocenjevanje izdelkov: literarne prispevke bo ocenjevala s strani Območnega združenja VVS Idrija Cerkno  imenovana strokovna komisija pod vodstvom prof. Zorka Velikanje. Prispevki bodo ocenjeni do konca februarja 2020. Do 27 aprila  bodo izbrani prispevki natisnjeni v zborniku prispevkov.
Podelitev nagrad: komisija bo izmed prispelih literarnih prispevkov izbrala po en najboljši prispevek iz vsake šole.
Avtorje vseh  prispevkov, mentorje in ravnatelje vseh osnovnih šol bomo povabili na proslavo, ki bo pred Dnevom upora proti okupatorju, predvidoma 24. 4. 2020 v Idriji  kjer bodo nekateri predstavili svoja dela in prejeli priznanja. Proslavo bosta  organizirala  Osnovna šola Idrija in OZ ZVVS Idrija – Cerkno.
Javna objava literarnih prispevkov: vse  literarne prispevke, ki jih bodo šole poslale na natečaj, bomo objavili v priložnostni brošuri.
Nagrajene prispevke bo v okviru svojega programa predstavil tudi radio Primorski Val.
Dodatne informacije o natečaju  lahko dobite pri prof. Zorku Velikanje na tel. 041 859 494.
Na literarnem natečaju lahko koristno sodelujejo tudi veterani iz osamosvojitvene vojne, katere predsedstvo  OZ VVS vabi, da svojim vnukom, pravnukom ali drugim mladim literatom povedo svoja razmišljanja, izkušnje in spomine na dogodke, ki so jih sami doživeli v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo.