SEJA POKRAJINSKEGA ODBORA ZVVS SEVERNOPRIMORSKE

V petek 22. novembra so se na Turistični kmetiji Malovščevo v Vitovljah,  na  4. seji sestali člani  Pokrajinskega odbora ZVVS Severnoprimorske, katere so se udeležili tudi predstavniki OZ VVS Idrija Cerkno. Poleg članov Pokrajinskega odbora so se seje udeležili tudi članu uredniškega odbora za pripravo zbornika delovanju Teritorialne obrambe Severnoprimorske v procesih osamosvajanja Slovenije.
Poleg običajnih uvodnih točk dnevnega reda, v okviru katerih je predsednik Jožko Člekovič poročal o preteklem delu odbora in o delu Predsedstva ZVVS,  so se prisotni pogovorili tudi o tekočem delovanju posameznih OZVVS v regiji.
Osrednjo pozornost pa so namenili  predstavitvi osnutka zbornika o delovanju Teritorialne obrambe Severnoprimorske v procesih osamosvajanja Slovenije, o čemer je  bil pred leti organiziran tudi regijski posvet v Novi Gorici.
Ugotovili so, da je gradivo namenjeno objavi v zborniku zbrano. Dogovorili so se, da bodo v skladu s terminskim planom izdaje zbornika,  avtorji do 15. januarja 2020 svoje prispevke pregledali, po potrebi dopolnili in jih uredili v skladu z urednikovimi usmeritvami.  Do 15. februarja 2020 naj bi bila opravljena recenzija tekstov, do 31.3.2020 pa naj bi bil zbornik pripravljen za tisk. Zbornik naj bi bil natisnjen do konca maja 2020, čemur  naj bi sledile predstavitve in distribucija zbornika med bralce.