OŽIVILI SPOMINE NA DELOVANJE TERITORIALNE OBRAMBE IDRIJA V OBDOBJU 1968 – 1990

Območno  Združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno je v okviru obeleževanja 50 letnice ustanovitve Teritorialne obrambe Slovenije, v petek 6.12.2019 v predavalnici idrijske osnovne šole pripravilo dogodek, namenjen ohranjanju spomina na razvoj in delovanje Teritorialne obrambe Idrija od njene ustanovitve leta 1968 do 1990, ko je preostanek  svojega orožja oddala v skladišče JLA v Črni Vrh nad Idrijo.

Dogodek, ki je pritegnil lepo število udeležencev, je bil sestavljen iz dveh delov in sicer  iz okrogle mize z naslovom Delovanje Teritorialne obrambe Idrija od ustanovitve do razorožitve (1968-1990) in iz priložnostne razstave orožja in opreme Teritorialne, katero so pripravili  v sodelovanju z Vojnim muzejem Idrija, ki je tudi posodil eksponate za razstavo.

O dejavnosti Vojnega muzeja Idrija, o njegovih muzejskih zbirkah ter o priložnostni razstavi oborožitve in opreme Teritorialne obrambe  je udeležencem spregovoril  njegov lastnik Slavko Moravec.

 

 

O delovanju Teritorialne obrambe na Idrijskem pa so na okrogli mizi, ki jo je vodil Marijan Platiše,  spregovorila nekdanja komandanta Občinskega štaba Teritorialne obrambe Idrija Zdenko Lužnik in Zorko Velikanje, vršilca dolžnosti komandanta štaba Emil Ferjančič in Edi Golob ter komandant Jurišnega odreda Vladimir Sedej.

 

Uvodne govorce pa so  v razpravi s svojimi spomini  dopolnili tudi nekdanji komandant Severnoprimorskega odreda TO Stojan Blaj,  nekdanji načelnik Občinskega štaba Teritorialne obrambe Idrija Jernej Kenda, član  Conskega in Pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe Nova Gorica Janko Korče in drugi.

 

O razvoju Teritorialne obrambe je udeležencem spregovoril tudi upokojeni general Marjan Vidmar, ki je bil  v obdobju  od leta 1986 do 1988 načelnik Republiškega štaba Teritorialne obrambe.  Idrijski teritorialci in veterani pa so se generalu Vidmarju  še enkrat javno zahvalili za njegovo domoljubno in pogumno dejanje, ko je po razorožitvi Teritorialne obrambe leta 1991, kot načelnik štaba ljubljanskega 14  korpusa JLA dovolil in omogočil, da so iz  skladišča JLA V Črnem Vrhu  nad Idrijo izvzeli 100  kosov pušk  M-48  in 10.000 nabojev za te puške.

Okrogla miza je izzvenela v prepričanju, da se od ustanovitve leta 1969 ter skozi vsa nadaljnja obdobja razvoja in delovanja Teritorialne obrambe Idrija, kaže kontinuiteta v kadrovski sestavi enot in poveljstev, v organiziranosti ter v oblikah usposabljanja, v materialni opremljenosti in usposobljenosti njenih pripadnikov.

 

Teritorialna obramba Idrija se je v času svojega delovanja razvila v dobro organizirano in usposobljeno vojaško silo. Kljub temu, da je bila leta 1990 prisiljena oddati orožje v skladišče JLA, se je z njim nato oskrbela po drugih kanalih in kot taka leta 1991 vstopila v osamosvojitveno vojno za Slovenijo. V vojni je s pridom izkoristila pridobljeno znanje in vojaške veščine njenih pripadnikov ter zavzeto in odgovorno izpolnila prejete naloge in ukaze.

   

Video zapis o spominskem dogodku, avtorja Vida Šibelja,  si lahko ogledate spodaj: